OSP Płósy

Ochotnicza Straż Pożarna w Płósach

Płósy, 27-353 Rzeczniów
KRS: 0000206765

Zarząd:

  • Prezes – Wicik Sylwester

  • Wiceprezes / Naczelnik – Kawałek Przemysław

  • Sekretarz – Derlatka Dariusz

  • Skarbnik – Frynas Rafał

  • Gospodarz – Moskwa Tomasz

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący - Chmielewski Paweł

  • Sekretarz - Strużyna Marcin

  • Członek Komisji - Senderowski Andrzej