OSP Jelanka

Zarząd:

  • Prezes – Sikorski Krzysztof

  • Wiceprezes / Naczelnik – Lachowicz Rafał

  • Z-ca Naczelnika – Tracz Łukasz

  • Sekretarz – Łata Konrad

  • Skarbnik – Przybytniewski Dariusz

  • Gospodarz – Okrutny Mieczysław

  • Członek – Włodarski Błażej

 

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący - Krzepisz Paweł

  • Sekretarz - Letkiewicz Marcin

  • Członek Komisji - Okrutny Wiesław