OSP Rybiczyna

Zarząd:

  • Prezes – Czarnecki Stanisław

  • Wiceprezes / Naczelnik – Dziura Marcin

  • Wiceprezes – Rozwadowski Jarosław

  • Z-ca Naczelnika – Mroczkowski Sławomir

  • Sekretarz – Wróbel Marian

  • Skarbnik – Walerczak Tadeusz

  • Gospodarz – Wójcik Stanisław

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący - Rożek Zbigniew

  • Członek Komisji - Rynio Paweł

  • Członek Komisji - Fijas Łukasz