OSP Pawliczka

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawliczce

Pawliczka 56A, 27-353 Rzeczniów
KRS: 0000069231

Zarząd:

 • Prezes – Skóra Jacek

 • Wiceprezes / Naczelnik – Feryniec Leszek

 • Z-ca Naczelnika – Wiącek Nikodem

 • Sekretarz – Bugaj Marek

 • Skarbnik – Wiącek Jarosław

 • Gospodarz – Bańcerowski Jarosław

 • Kronikarz - Zajma Paulina

 • Członek – Bugaj Sebastian

 • Członek - Rękawik Leszek

 

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący - Andrzej Lachowski

 • Sekretarz - Wróblewski Edward

 • Członek Komisji - Skóra Józef

 

Informacje o działalności OSP Pawliczka na stronie www.pawliczka.osp.org.pl