Turystyka

Na rzeczniowskiej ziemi

Bogate dziedzictwo historyczno- kulturalne, nieskażona przyroda oraz pełni gościnności ludzie- to najlepsza wizytówka gminy Rzeczniów. Warto tu zawitać, by zobaczyć, że „w zasięgu ręki” mamy miejsce pod wieloma względami wyjątkowe.
Położenie
Gmina Rzeczniów położona jest na pograniczu Równiny Radomskiej i Wysoczyzny Iłżeckiej. Przez jej środek przebiega płytka dolina Krępianki, której źródła znajdują się w okolicach Rzechowa. Obszar gminy przecinają szlaki komunikacyjne: Radom- Lipsko i Radom- Ostrowiec. Według opinii znawców przedmiotu to tu właśnie rozpoczyna się Mazowsze. Jego południowe skraje przebiegają wzdłuż linii granic gminy Rzeczniów.
 
Dawne dzieje
Gmina Rzeczniów posiada długą i barwną przeszłość. Z wydarzeń historycznych, które w szczególnym stopniu zaważyły na losach tej ziemi i jej mieszkańców, należy wymienić: potop szwedzki, powstanie styczniowe oraz I i II wojnę światową.
Gmina Rzeczniów słynęła z wybitnych rodów. Złotymi zgłoskami zapisali się w szczególności: Skarszewscy, Krzyżanowscy i Małachowscy.
 
Tu się urodzili
Ze współczesnych postaci urodzonych w gminie Rzeczniów wyróżniają się: ks. prof. Józef Pastuszka- autor 338 publikacji naukowych oraz Tadeusz Maj „Łokietek”- słynny dowódca oddziałów partyzanckich w czasie II wojny światowej i twórca II Brygady AL. „Świt”.
 
Powiew nowoczesności
Gmina Rzeczniów to nie tylko malownicze krajobrazy i zabytki, ale też nastawienie na nowoczesność w myśleniu i działaniu jej mieszkańców. Na naszym terenie zlokalizowane jest kilkanaście skrzynek geocaching, systematycznie odwiedzanych przez pasjonatów tej zabawy. Geocaching to zabawa adresowana do odbiorców w każdym wieku, polegająca na poszukiwaniu skarbów za pomocą GPS.
 
Gmina z przyszłością
Śmiało można powiedzieć , że Gmina Rzeczniów to gmina z przyszłością . Warto już dziś pomyśleć o zainwestowaniu tu swojego kapitału w działalność gospodarczą, turystyczną czy kupno działki budowlanej. Korzystne położenie i wyjątkowe walory przyrodnicze czynią ten teren bardzo atrakcyjnym miejscem.