Aktualności

Sesja absolutoryjna Rady Gminy Rzeczniów
2020.07.02 11:20

We wtorek 30 czerwca odbyła się Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Rzeczniów.
Po wcześniejszym zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2019 rok, Radni Gminy jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Rzeczniów Karolowi Burkowi. Podczas sesji odbyła się również debata, dotycząca „Raportu o stanie Gminy”. Dane i informacje przedstawione w raporcie przekonały radnych, którzy w głosowaniu udzielili Wójtowi wotum zaufania.
Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek podziękował Radnym, Sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy i jednostek podległych za dobrą współpracę i życzliwość oraz chęć udziału i włączenie się w życie społeczne środowiska gminy. Podziękował również za dobrą wolę i uczestnictwo w procesie zmian zachodzących w Gminie Rzeczniów.

 

 

Powrót do pełnej listy aktualności