Aktualności

Nowy sprzęt komputerowy w ramach projektu "Zdalna Szkoła+"
2020.06.17 13:24

Gmina Rzeczniów po raz drugi otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu do zdalnej nauki. W ramach drugiego konkursu grantowego "Zdalna Szkoła +" zorganizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Rzeczniów zakupiła 18 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz Modemy LTE.
Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek przekaże sprzęt do szkół z terenu gminy, a następnie zostanie on użyczony najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych, liczących co najmniej troje dzieci. Zapotrzebowanie na użyczenie sprzętu należy zgłaszać bezpośrednio do dyrektorów szkół.
Sprzęt zakupiony został w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1-„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Powrót do pełnej listy aktualności