Aktualności

Nowy sprzęt komputerowy w ramach projektu
2020.04.15 11:03

Gmina Rzeczniów zakupiła sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla uczniów do nauki zdalnej w ramach konkursu grantowego „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek przekaże zakupiony sprzęt do szkół w Rzeczniowie i Grabowcu, skąd trafi do potrzebujących uczniów.

 

Powrót do pełnej listy aktualności