Aktualności

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dot. możliwości uzyskania dofinansowania "Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”
2020.03.03 10:53

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego otwartym konkursem ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 roku w obszarze „ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zadanie: „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjno - szkoleniowym prowadzonym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM.
Spotkanie odbędzie się w czwartek 5 marca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, ul. Kościuszki 5a.
Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie swojego udziału pod nr tel.: 48 368 29 67, 48 368 29 63 lub e-mail: adam.kuszewski@mazovia.pl, kamila.zak-skrzeczynska@mazovia.pl do dnia
4 marca 2020 r.

Przypominamy, iż celem zadania jest aktywizacja i rozwój kobiet w środowisku wiejskim oraz integracja społeczności wiejskich na Mazowszu, poprzez doposażenie organizacji, w których działają gospodynie w niezbędny sprzęt.
Maksymalna kwota dofinansowania jaką możne uzyskać organizacja wynosi 5.000 zł.

Powrót do pełnej listy aktualności