Aktualności

Podpisanie umowy na budowę instalacji OZE
2020.03.02 11:40

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie podpisano umowy na realizację zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Umowa podpisana została przez Lidera Projektu – Gminę Rzeczniów, reprezentowana przez Wójta Gminy Karola Burka oraz Skarbnika Gminy Edytę Walczyk. W imieniu Partnerów Projektu umowę podpisali: Wójt Gminy Ciepielów – Artur Szewczyk, Skarbnik Gminy - Joanna Żuchowska, Wójt Gminy Solec nad Wisłą – Marek Szymczyk, Skarbnik Gminy – Ewa Sikorska. Wykonawcę - „FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K. reprezentował Pan Karol Jakubczyk. W ramach podpisanej umowy na terenie trzech Gmin, tj. Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą powstanie 215 instalacji kolektorów słonecznych oraz 263 instalacje fotowoltaiczne.

 

Powrót do pełnej listy aktualności