Aktualności

Teleopaski dla mieszkańców Gminy
2020.02.12 10:39

20 stycznia w Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach odbyło się niecodzienne spotkanie. Osoby starsze biorące udział w pilotażowym programie "Usługi teleopiekuńcze dla mieszkańców Rzeczniowa powyżej 65 roku życia" otrzymały z rąk Wójta Gminy Rzeczniów Karol Burek specjalne opaski z "Przyciskiem SOS", które gwarantują całodobową opiekę Telecentrum. Jest to uzupełnienie działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczniowie w zakresie realizacji zadań samorządu gminnego, stanowiące rozszerzenie katalogu form przyznawanej pomocy jako odpowiedzi na potrzeby mieszkańców gminy.
Teleopieka to usługa dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, dzięki czemu niweluje uczucie codziennej niepewności i strachu osób niesamodzielnych. Ponadto, pomoc udzielona w ciągu kilku minut, zapobiega często powikłaniom, których nie można cofnąć, zmniejsza tym samym koszty hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji. Ten rodzaj opieki, zapewniającej natychmiastową pomoc, podniesie komfort życia i zwiększy uczucie bezpieczeństwa, zarówno osób potrzebujących, jak również ich opiekunów. Podtrzymanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych, pozwoli na ich większą samodzielność i na dłuższe pozostanie w dotychczasowych środowiskach zamieszkania.

Środki finansowe na realizację projektu pochodzą z budżetu Gminy przy współfinansowaniu ze strony Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji pilotażowego programu usług teleopiekuńczych w wybranych gminach województwa mazowieckiego w roku 2020 (I etap).

Gmina Rzeczniów jest jedyną gminą z terenu powiatu lipskiego, która przystąpiła do projektu.

 

 

Powrót do pełnej listy aktualności