Aktualności

Gminne Eliminacje OTWP 2020
2020.02.04 11:49

W dniu 4 lutego 2020roku w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" 2020 zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeczniowie. Uczestników przywitał Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek, który następnie uroczyście rozpoczął eliminacje gminne. Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie: ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży: zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych.
Odpowiedzi uczestników oceniała Komisja Konkursowa w składzi:
Przemysław Iwan – Przewodniczący
Tadeusz Rokicki - Sekretarz
Witold Skrzypczyk - Członek
Bożena Krajewska - Wróbel –Członek
W wyniku przeprowadzonego konkursu kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa - młodsza, uczniowie szkół podstawowych klas I - VI:
1. Jan Maciaszczyk - Szkoła Podstawowa w Rzeczniowie
2. Jakub Sałek - Szkoła Podstawowa w Grabowcu
3. Bartłomiej Łagowski - Szkoła Podstawowa w Grabowcu
II grupa wiekowa - średnia, uczniowie szkół podstawowych klasy VII - VIII:
1. Maciej Sołtysiak – Szkoła Podstawowa w Rzeczniowie
2. Jakub Maciaszczyk – Szkoła Podstawowa w Rzeczniowie
3. Piotr Sałek - Szkoła Podstawowa w Grabowcu
Nagrody i okolicznościowe dyplomy wręczył Wójt Gminy Rzeczniów Pan Karol Burek wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół w Rzeczniowie Panem Zbigniewem Koryckim oraz Komisją Konkursową.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas eliminacji powiatowych.

 


 

Powrót do pełnej listy aktualności