Aktualności

Gospodarka odpadami
2020.01.07 12:53

Urząd Gminy w Rzeczniowie informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rzeczniów Nr XV.88.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 roku stawka opłaty od mieszkańca wynosi 15,00 zł. miesięcznie.

Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani segregować odpady.

W przypadku stwierdzenia braku segregacji stosuje się podwyższoną stawkę opłaty tj. 30,00 zł. miesięcznie od mieszkańca.
Właściciele nieruchomości, którzy złożą deklarację z oświadczeniem o kompostowaniu bioodpadów w przydomowych kompostownikach będą zwolnieni z części opłaty. W wymienionym przypadku opłata stanowić będzie 14,00 zł. miesięcznie od osoby.
 

Uwaga!!!

Od dnia 1 stycznia 2020 uległ zmianie numer konta, na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Iłży F/Rzeczniów
65 9129 0001 0019 0150 0601 0092.

Deklaracja dla mieszkańców
 

Powrót do pełnej listy aktualności