Aktualności

Podpisanie umów o dofinansowanie w LGD Krzemienny Krąg
2019.11.05 15:41

W dniu dzisiejszym w siedzibie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali umowy w ramach działania 2.1.2. "Wzmocnienie organizacji pozarządowych".
Wśród Grantobiorców z terenu Gminy Rzeczniów znaleźli się: Koło Gospodyń Wiejskich Grabowianki, Ochotnicza Straż Pożarna Pawliczka oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu. Powyższe projekty realizowane będą w partnerstwie z Gminą Rzeczniów.

 

 

 

Powrót do pełnej listy aktualności