Aktualności

Sesja Absolutoryjna
2019.07.02 09:54

W piątek 28 czerwca odbyła się Sesja Rady Gminy Rzeczniów. Na Sesji podsumowano rok 2018 i przedstawiono Raport z działalności Gminy. Radni Gminy Rzeczniów podczas sesji udzielili Wójtowi Gminy Karolowi Burkowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok.

 

 

Powrót do pełnej listy aktualności