Aktualności

Spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe w Bałtowie
2019.03.11 15:39

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w związku z planowanym naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach:
• Przedsięwzięcia 2.2.1. „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”,
• Przedsięwzięcia 2.1.2. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych”,
• Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

serdecznie zaprasza wszystkich potencjalnych beneficjentów jak również zainteresowane osoby z ternu gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Spotkanie odbędzie się14 marca 2019r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej GCK w Bałtowie.


Przypominamy, iż udział w spotkaniu to jedno z kryteriów oceny wniosków, za które przyznawane będą dodatkowe punkty.
 

 

Powrót do pełnej listy aktualności