Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie pomocy z LGD
2019.03.05 09:05

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,  Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
 

1. Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

2. Przedsięwzięcia 2.1.2. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych”  

3. Przedsięwzięcia 2.2.1. „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15.03.2019r. do 29.03.2019r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.03.2019r. o godzinie 15:00. Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: www.krzemiennykrag.info
 

Powrót do pełnej listy aktualności