Aktualności

Podpisanie umowy na dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii
2019.03.01 13:55

W dniu dzisiejszym w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu została podpisana umowa na realizację projektu pod nazwą: „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą”. Sygnatariuszami umowy byli: Wójt Gminy Rzeczniów - Pan Karol Burek oraz Skarbnik Gminy - Pani Edyta Walczyk. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie reprezentował Wicemarszałek - Rafał Rajkowski. Przy podpisaniu umowy obecni byli również przedstawiciele gmin partnerskich: Wójt Gminy Ciepielów – Pan Artur Szewczyk i Wójt Gminy Solec nad Wisłą – Pan Marek Szymczyk.
Gmina Rzeczniów jako lider projektu pozyskała kwotę 8 646 732,72 zł dla mieszkańców gminy Rzeczniów, Solec nad Wisłą i Ciepielów. Dotacja unijna zostanie przeznaczona na budowę instalacji OZE, w szczególności instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na budynkach mieszkalnych położonych na terenie trzech gmin.
Projekt, którego całkowita wartość wynosi 10 808 416,02 zł realizowany będzie z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Fundusze przeznaczone zostaną na montaż aż 506 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się udział energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, co wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz wzrost jakości powietrza w gminach.

foto: Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego, Fundusze dla Mazowsza

Powrót do pełnej listy aktualności