Aktualności

Eliminacje Gminne OTWP 2019
2019.02.12 13:04

W dniu 12 lutego 2019 roku w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie odbyły sie eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" 2019 zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeczniowie.W  imieniu Wójta Gminy Rzeczniów Pana Karola Burka przywitania uczestnikówi oraz otwarcia eliminacji gminnych dokonał Dyrektor Zespołu Szkół w Rzeczniowie - Pan Zbigniew Korycki.

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie: ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży: zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych.

Odpowiedzi uczestników oceniała Komisja Konkursowa w składzi:

Przemysław Iwan - Przewodniczący

Bożena Krajewska - Wróbel - Sekretarz

Tadeusz Rokicki - Członek

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa - młodsza, uczniowie szkół podstawowych:

1. Eliza Zaborowska - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu

2. Maria Skrzypczyk - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu

3. Jan Maciaszczyk - Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie

 

II grupa wiekowa - średni, uczniowie szkoł gimnazjalnych:

1. Sebastian Szczodry - Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie

2. Katarzyna Łygan - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu

3. Jakub Pastuszka - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu

Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Rzeczniów wręczył Dyrektor Zespołu Szkół w Rzeczniowie - Pan Zbigniew Korycki.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenie podczas eliminacji powiatowych.

 

 

Powrót do pełnej listy aktualności