Aktualności

75 roczica Pacyfikacji wsi Zawały
2018.10.17 17:20

W dniu dzisiejszym odbyły się uroczystości z okazji 75-tej rocznicy pacyfikacji wsi Zawały i Mołdawa oraz odsłonięcia pomnika po renowacji w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji przy pomniku w Zawałach licznie zgromadzili się mieszkańcy Gminy Rzeczniów oraz przybyli na tą okazję goście: Pan Adam Bielan – Wicemarszałek Senatu RP, Pan Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki w imieniu Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Pani Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP, Pan Dariusz Bąk – Poseł na Sejm RP, władze samorządowe Powiatu i Gminy, przedstawiciele służb mundurowych, Leśnicy, Kombatanci, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek gminnych, młodzież, żołnierze Wojska Polskiego, Ułani.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Ojca Opata Eugeniusza Augustyna z udziałem Ks. Kanonika Zbigniewa Wypchło – Proboszcza Parafii Grabowiec, Ks. Kanonika Wiesława Murzyna i Ks. Gracjana Brody.
Część patriotyczną rozpoczęła Pani Barbara Gębusia – PrzewodniczącaRady Gminy Rzeczniów, która w swoim odczycie przedstawiła historię tego miejsca.
Następnie głos zabrali: Pan Adam Bielan – Wicemarszałek Senatu RP, Pan Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki, który odczytał list w imieniu Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Pan Dariusz Bąk – Poseł na Sejm RP.
Po przemówieniach gości głos zabrał Pan Karol Burek – Wójt Gminy Rzeczniów, który skierował do zebranych następujące słowa:
„Czcigodny Ojcze Opacie, czcigodni księża, przedstawiciele rodzin pomordowanych mieszkańców wsi Zawały i Mołdawa, szanowne poczty sztandarowe, Szanowni Państwo
Dzisiejsza uroczystość przejdzie do historii gminy jako wydarzenie wyjątkowe. Jesteśmy świadkami pamięci tamtych dni, które tak mocno zapisały się w sercach Polaków. Dla Samorządu Gminy Rzeczniów jest to wielki honor, że mogliśmy w roku Wielkiego Jubileuszu 100–lecia odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie współuczestniczyć w odnowieniu pomnika pomordowanych mieszkańców wsi Zawały Mołdawa. Cieszę się również ogromnie z tego jaka więź i współpraca nawiązała się pomiędzy samorządem gminy, Ks. Kanonikiem Zbigniewem Wypchło Proboszczem Parafii Grabowiec, tutejszymi mieszkańcami i Przedstawicielami Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Jest to wyraz hołdu dla historii i ludzi, którzy ją tworzyli, ale jest to również walka o świadomość młodzieży. Pozwólcie Państwo, że zwrócę się teraz do najmłodszej reprezentacji dzisiejszej uroczystości. To Wy dzisiejsi uczniowie musicie przechować tę wiedzę, te tradycje dla następnych pokoleń, tak jak robili to wasi Dziadkowie, a teraz wasi Rodzice, Nauczyciele i wychowawcy. Bardzo mnie cieszy, fakt iż jest was dzisiaj tak dużo. Jest młodzież z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu, są strzelcy oraz uczniowie Zespołu Szkół w Rzeczniowie i Szkoły Podstawowej w Grabowcu z dyrektorami i swoimi wychowawcami.
Szanowni Państwo dziękuję Wam wszystkim tu zebranym – przedstawicielom całej społeczności regionu, Parlamentarzystom, władzom rządowym i samorządowym, a przede wszystkim kombatantom – świadkom tamtych wydarzeń za trud przekazywania wiedzy, historii za stałe tworzenie mocnych więzi młodzieży i ziemi na której wyrastają. Wszystkim tym, którzy stoją na straży pamięci narodowej składam największe podziękowania.
Pragnę serdecznie podziękować ojcu Opatowi Eugeniuszowi Augustynowi za udział w dzisiejszej uroczystości, ks. Proboszczowi Zbigniewowi Wypchło oraz Kapłanom z Dekanatu Siennieńskiego uczestniczącym we wspólnej modlitwie. Dziękuję przedstawicielom Biura Upamiętnia Wal i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej za przyznanie środków finansowych na przeprowadzenie renowacji pomnika.
Słowa podziękowania pragnę skierować w stronę żołnierzy Wojska Polskiego. Dzisiejszą uroczystość uświetnia asysta honorowa wystawiona przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu pod dowództwem Kapitana Rafała Łyżwy.
Wyrazy wdzięczności pragnę skierować w stronę obecnych Pocztów Sztandarowych, przedstawicieli rodzin pomordowanych mieszkańców Zawał i Mołdawy, organizacjom strzeleckim, kombatantom, strażakom i młodzieży naszych szkół.
Dziękuję wykonawcy prac renowacyjnych Pomnika pomordowanych, jak również wszystkim zaangażowanym w dotychczasową opiekę nad Miejscami Pamięci Narodowej w naszej gminie.
Dziękuję wszystkim Szanownym Gościom za okazane wsparcie i udział we wspólnej modlitwie.
Słowa szczególnego podziękowania i uznania pragnę skierować do wszystkich. Którzy w jakikolwiek sposób byli zaangażowani w organizację i przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję Sołtysom Zawał i Wólki Modrzejowej, druhom strażakom z tutejszej jednostki, wszystkim mieszkańcom oraz kierownikom i pracownikom jednostek gminnych za pomoc.
Szanowni Państwo, w tym momencie pragnę przywołać wspomnienia nieżyjącej już mieszkanki Zawał Pani Marianny Kawałek, która opisała tragiczne wydarzenia w wierszu „Rok 1943”
Chwała Bohaterom. Niech Miłosierny Pan będzie im wiekuistą nagrodą.”
Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie pomnika po renowacji upamiętniającego pomordowanych mieszkańców wsi Zawały i Mołdawa. Odsłonięcia dokonali: Pan Adam Bielan – Wicemarszałek Senatu RP, Pan Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki, Pan Dariusz Bąk – Poseł na Sejm RP, Pani Danuta Pawlik – Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu, Pan Krzysztof Murawski – Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Pan Karol Burek – Wójt Gminy Rzeczniów. Poświęcenia dokonał Ojciec Opat Eugeniusz Augustyn.
Prace renowacyjne zostały sfinansowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Wykonawcą tych prac jest Pan Piotr Tomanek.
Kpt. Rafał Łyżwa odczytał uroczysty Apel Pamięci przed odsłoniętym pomnikiem upamiętniającym ofiary pacyfikacji wsi Zawały i Mołdawa oraz w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w miejscu naznaczonym krwią mieszkańców pomordowanych przez okupanta niemieckiego.
Dla uczczenia pamięci ofiar pacyfikacji wsi Zawały i Mołdawa oddana została salwa honorowa.
Na zakończenie uroczystości przedstawiciele władz i mieszkańców złożyli wieńce i kwiaty.
Uroczystość odbyła w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu pod dowództwem kpt. Rafała Łyżwy.
Na uroczystość swoje poczty sztandarowe wystawili:
1. 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
2. Gmina Rzeczniów
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu
5. Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie
6. Związek Strzelecki „Strzelec” im. Dionizego Czachowskiego w Lipsku
7. Sztandary Związków Kombatanckich
8. Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Modrzejowej
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczniowie
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Pawliczce
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Jelance
14. Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie
15. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzechowie
16. Ochotnicza Straż Pożarna w Rybiczyźnie
 

 

Więcej zdjęć

Powrót do pełnej listy aktualności