Aktualności

Konkurs na hasło promujące Gminę Rzeczniów
2018.08.07 11:51

Wójt Gminy Rzeczniów - Pan Karol Burek ogłasza konkurs na hasło promujące Gminę Rzeczniów.

Tematyka i cele konkursu
1.Temat konkursu : Hasło promujące Gminę Rzeczniów
2.Cele konkursu :
• Promocja walorów Gminy Rzeczniów.
• Promocja aktywności, działań i współpracy mieszkańców Gminy Rzeczniów.
• Wzbudzenie motywacji do uczestnictwa w przedsięwzięciach promocyjnych.
• Pozyskanie hasła do promocji Gminy Rzeczniów.

Uczestnicy konkursu
Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich. Udział osób niepełnoletnich możliwy jest tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

 

Powrót do pełnej listy aktualności