Aktualności

Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Rzeczniów
2018.06.08 14:09

Miło nam poinformować, iż na terenie Gminy Rzeczniów powstaną dwie Otwarte Strefy Aktywności, w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Strefy te zlokalizowane będą w Rzeczniowie i Grabowcu. W pilotażowej edycji złożone zostały dwa wnioski na strefy aktywności, natomiast w kolejnych latach będziemy się starać o pozyskanie funduszy i budowę stref w następnych miejscowościach.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej oraz strefa relaksu i gier. Mają one sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Szczegółowe informacje oraz wyniki dot. rozstrzygnięć Programu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2291,Protokoly-z-posiedzen-Zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych.html

Powrót do pełnej listy aktualności