Aktualności

Poświęcenie i uroczyste przekazanie autobusu dla ŚDS w Podkońcach
2018.01.30 11:34

Autobus przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, a jego zakup został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z projektu pt. „ŚDS dostępny dla wszystkich” w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Całkowity koszt zakupu wyniósł 282.900,00zł, w tym: 198.030,00zł stanowią środki PFRON na podstawie umowy z Powiatem Lipskim, 42.000,00zł pochodzi ze środków Urzędu Miasta i Gminy Iłża, natomiast pozostała kwota tj. 42.870,00zł z budżetu Gminy Rzeczniów.
Uroczystość otworzył Wójt Gminy – Pan Karol Burek i poprosił o poświecenie nowego autobusu. Poświęcenia dokonał ks. Marek Wójcik Proboszcz parafii Pasztowa Wola, ks. Zbigniew Wypchło Proboszcz parafii Grabowiec i ks. Sylwester Chodyra Proboszcz parafii Rzeczniów.
Następnie Wójt Gminy zaprosił Starostę Powiatu Lipskiego - Pana Romana Ochyńskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Iłża - Pana Andrzeja Moskwę do wspólnego wręczenia aktu przekazania autobusu na ręce Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy - Pani Agnieszki Chamerskiej.
Dalszą część uroczystości poprowadził Wójt Gminy wraz z Kierownikiem ŚDS. Wójt Gminy przywitał wszystkich zaproszonych gości, przedstawicieli Posłanki na Sejm RP, przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.
Wśród gości obecni byli: Asystent Posłanki na Sejm RP Anny Kwiecień – Pan Kamil Bartuzzi oraz Dyrektor Biura Poselskiego – Pani Agnieszka Urbańska, Wicewojewoda Mazowiecki - Pan Artur Standowicz, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu - Pan Krzysztof Murawski, Starosta Lipski - Pan Roman Ochyński, Wicestarosta Lipski - Pan Paweł Jędraszek, Przewodnicząca Rady Powiatu - Pani Jadwiga Buza wraz z przedstawicielami Rady, Burmistrz Miasta i Gminy Iłża - Pan Andrzej Moskwa, Przewodniczący Rady MiG Iłża - Pan Józef Skrobisz, Przewodnicząca Rady Gminy Rzeczniów - Pani Barbara Gębusia wraz z Radnymi i Sołtysami, Sekretarz Gminy Rzeczniów - Pan Janusz Włodarski wraz z pracownikami, dyrektorzy i kierownicy ze szkół i instytucji z terenu Gminy Rzeczniów, pracownicy i uczestnicy ŚDS w Podkońcach.
Kierownik ŚDS Pani Agnieszka Chamerska przedstawiła prezentację dokumentującą dotychczasową działalność placówki wraz z jej mobilnością. Spotkanie uświetnił również występ artystyczny w wykonaniu podopiecznych pt.: ”Country”.
Nie mogło zabraknąć serdecznych podziękowań. Wójt Gminy – Pan Karol Burek podziękował za obecność Wicewojewodzie Panu Arturowi Standowiczowi. Podkreślił jak ważny w funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy jest udział i wsparcie władz wojewódzkich. Placówka finansowana jest z budżetu Wojewody.
Wójt Gminy wręczył podziękowania w formie pamiątkowych grawertonów dla Starosty Lipskiego i Rady Powiatu oraz dla Burmistrza i Rady Miasta i Gminy Iłża, dziękując za życzliwość i wsparcie w pozyskaniu nowego autobusu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Podziękowania z rąk Kierownika ŚDS otrzymał Wójt Gminy Pan Karol Burek wraz z Radą Gminy Rzeczniów. Pani Agnieszka Chamerska szczególnie podziękowała Wójtowi Gminy za inicjatywę i wsparcie w zakupie nowego autobusu a także pomoc, życzliwość i zaangażowanie w bieżące funkcjonowanie placówki.
Następnie zabrali głos zaproszeni goście: Wicewojewoda Mazowiecki, Starosta Powiatu Lipskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Iłża.
Wicewojewoda Mazowiecki Pan Artur Standowicz powiedział: „Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach to bardzo dobrze – wręcz przykładnie prowadzona placówka, w której pracują ludzie z pasją, niosący potrzebującym niezbędną pomoc. Jestem przekonany, że nowy bus będzie istotnym wsparciem Państwa działań”. Te słowa traktujemy jako wyraz uznania ze strony Wicewojewody.
Przedstawiciele Biura poselskiego odczytali słowa Posłanki Anny Kwiecień skierowane do Wójta Gminy Pana Karola Burka, wyrażające uznanie dla Jego pracy i zaangażowania w działania na rzecz gminy. To dzięki determinacji i konsekwencji Wójta Gminy Środowiskowy Dom Samopomocy uzyskał wsparcie.

 

 

Powrót do pełnej listy aktualności