Aktualności

Budowa i modernizacja strażnic OSP w Gminie Rzeczniów
2018.01.18 08:54

W ostatnich latach Samorząd Gminy Rzeczniów inwestował w budowy i modernizacje Strażnic OSP, które pełnią funkcje Świetlic Wiejskich. Dzięki współpracy ze Strażakami z jednostek OSP udało się wybudować remizę w Grechowie oraz wyremontować już istniejące. Wykonano zadania:
1. Dostosowanie budynków w miejscowościach Marianów, Podkońce, Wólka Modrzejowa na potrzeby świetlic wiejskich. Inwestycja dofinansowana została w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 118 000,00zł. Całkowita wartość zadania: 208 378,09 zł;
2. Wykonanie dachu wielospadowego na budynku garażu strażnicy w Marianowie;
3. Wymiana okien i drzwi w budynku OSP Rzeczniów;
4. Docieplenie budynku OSP w Rzeczniowie;
5. Remont dachu dwuspadowego na budynku strażnicy w Jelance;
6. Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej placu przy OSP w Rzeczniowie;
7. Przebudowa posadzki betonowej na epoksydowo – kwarcową w systemie kamiennym – dywan na obiekcie. Garaże w OSP Rzeczniów zostały dofinansowane ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 14 482,00 zł.
8. Zamontowanie centralnego ogrzewania i prace remontowe wewnątrz budynku Remizy w Rzechowie;
9. Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Rzechowie wraz z wymianą pokrycia dachowego z eternitu falistego na blachę trapezową;
10. Remont budynku strażnicy w Płósach;
11. Docieplenie budynku Świetlicy Wiejskiej w Grechowie.
Należy podkreślić, że współpraca Samorządu Gminy z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych układa się bardzo dobrze. Owocem tej współpracy są świetlice wiejskie, które służą wszystkim mieszkańcom.

 

 

Powrót do pełnej listy aktualności