Aktualności

Remont Świetlicy Wiejskiej w Rzechowie
2017.11.06 12:09

W październiku rozpoczęły się prace modernizacyjne budynku Świetlicy Wiejskiej - Strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechowie, pn. "Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Rzechowie wraz z wymianą pokrycia dachowego z eternitu falistego na blachę trapezową". Inwestycja polegała na wykonaniu szeregu prac remontowo - budowlanych.

Inwestycja sfinansowana została z Budżetu Gminy Rzeczniów, koszt inwestycji wyniósł: 85 000,00 zł.

Jest to kolejna strażnica, która została kompleksowo zmodernizowana. Wcześniej  zamontowane zostało centralne ogrzewanie oraz wykonano szereg prac remontowych wewnątrz budynku. To wszystko było możliwe dzięki dobrej współpracy samorządu gminy z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechowie.

 

 

Powrót do pełnej listy aktualności