Aktualności

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze - Rzeczniów 2017
2017.10.02 12:01

W dniu 24.09.2017r. na Stadionie w Rzeczniowie odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu lipskiego. W zmaganiach wzięło udział 16 drużyn (w tym: 7 drużyn seniorów- kat. „A”, 3 kobiece drużyny pożarnicze – kat. „C”, 2MDP chłopców, 2MDP dziewcząt wg CTiF, 2MDP chłopców wg CTiF).
Zawody w grupie MDP Dziewcząt i Chłopców zostały przeprowadzone wg regulaminu CTIF i zostały rozegrane w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 400 m z przeszkodami, rozwinięcie bojowe.
Kobiece i Męskie Drużyny Pożarnicze wystartowały natomiast w sztafecie pożarniczej 7 x 50 z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.
Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski, a sędzią głównym zawodów był mł.bryg. Jarosław Bajor. Komendantem Zawodów był asp.sztab. w stanie spoczynku Jan Cyran.
Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

GRUPA „C” –KOBIECE DRUŻYNY POŻARNICZE
Ćwiczenie bojowe
1. Miejsce OSP Pawliczka z wynikiem 68,51pkt.
2. Miejsce OSP Kochanówka z wynikiem 91,34pkt.
3. Miejsce OSP Grabowiec z wynikiem 92,69pkt.
Sztafeta pożarnicza7 x 50 m z przeszkodami
1. Miejsce OSP Pawliczka z wynikiem 65,21pkt.
2. Miejsce OSP Grabowiec z wynikiem 72,44pkt.
3. Miejsce OSP Kochanówka z wynikiem 79,61pkt.

Klaryfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
1. Miejsce OSP Pawliczka z wynikiem 133,72pkt.
2. Miejsce OSP Grabowiec z wynikiem 165,13pkt.
3. Miejsce OSP Kochanówka z wynikiem 170,95pkt.

GRUPA „A” –MĘSKIE DRUŻYNY POŻARNICZE
Ćwiczenie bojowe
1. Miejsce OSP Pawliczka z wynikiem 35,41pkt.
2. Miejsce OSPBielany z wynikiem 39,35pkt.
3. Miejsce OSP Solec z wynikiem 45,21pkt.
4. Miejsce OSP Sienno z wynikiem 51,40pkt.
5. Miejsce OSP Janów z wynikiem 61,28pkt.
6. Miejsce OSP Długowola z wynikiem 65,05 pkt.
7. Miejsce OSP Tymienica z wynikiem 69,80pkt.
Sztafeta pożarnicza7 x 50 m z przeszkodami
1. Miejsce OSP Pawliczka z wynikiem 56,70pkt.
2. Miejsce OSPBielany z wynikiem 57,19pkt.
3. Miejsce OSP Solec z wynikiem 61,27pkt.
4. Miejsce OSP Janów z wynikiem 62,87 pkt.
5. Miejsce OSP Sienno z wynikiem 69,46pkt.
6. Miejsce OSP Tymienica z wynikiem 69,93pkt.
7. Miejsce OSP Długowola z wynikiem 73,14pkt.

Klaryfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
1. Miejsce OSP Pawliczka z wynikiem 92,11pkt.
2. Miejsce OSP Bielany z wynikiem 96,54pkt.
3. Miejsce OSP Solec z wynikiem 106,48pkt.
4. Miejsce OSP Sienno z wynikiem 120,86pkt.
5. Miejsce OSP Janów z wynikiem 124,15pkt.
6. Miejsce OSP Długowola z wynikiem 138,19pkt.
7. Miejsce OSP Tymienicaz wynikiem 139,41 pkt.

GRUPA MDP –DRUŻYNY POŻARNICZECHŁOPCÓW
Ćwiczeniebojowe
1. Miejsce OSP Grabowiecz wynikiem 39,69pkt.
2. Miejsce OSP Solec z wynikiem 52,93 pkt.
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
1. Miejsce OSP Grabowiecz wynikiem 60,63pkt.
2. Miejsce OSP Solec z wynikiem 60,65pkt.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
1. Miejsce OSP Grabowiecz wynikiem 100,32pkt.
2. Miejsce OSP Solec z wynikiem 113,58pkt.

GRUPA MDP –DRUŻYNY POŻARNICZE DZIEWCZĄT WG. REGULAMINU CTIF
Ćwiczenia bojowe
1. Miejsce OSP Pawliczkaz wynikiem 894,73pkt.
2. Miejsce OSP Kochanówkaz wynikiem 893,06pkt.
Bieg sztafetowy
1. Miejsce OSP Pawliczkaz wynikiem 96,73pkt.
2. Miejsce OSP Kochanówka z wynikiem 89,28pkt.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
1. Miejsce OSP Pawliczka z wynikiem 990,86pkt.
2. Miejsce OSP Kochanówka z wynikiem 982,34pkt.

GRUPA MDP –DRUŻYNY POŻARNICZE CHŁOPCÓW WG. REGULAMINU CTIF
Ćwiczenia bojowe
1. Miejsce OSP Kochanówka z wynikiem 866,79pkt.
2. Miejsce OSP Pawliczka z wynikiem 860,42pkt.
Bieg sztafetowy
1. Miejsce OSP Kochanówka z wynikiem 89,35pkt.
2. Miejsce OSP Pawliczka z wynikiem 84,50pkt.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
1. Miejsce OSP Kochanówkaz wynikiem 956,14pkt.
2. Miejsce OSP Pawliczkaz wynikiem 944,92pkt.

Zawody zostały poprzedzone Mszą Świętą o godz. 10.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Rzeczniowie. Strażaków reprezentowali: Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy PSP w  Lipsku oraz Karol Burek – Wójt Gminy Rzeczniów/ Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku/ Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzeczniowie, którzy podziękowali Ks. Proboszczowi Sylwestrowi Chodyrze za odprawienie Mszy Św. w intencji strażaków powiatu lipskiego.
Następnie został odznaczony „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” sztandar Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lipsku z okazji przypadającego w br. Jubileuszu 60-lecia powołania pierwszego zarządu powiatowego w Lipsku.
Marian Gierada i Mieczysław Okrutny otrzymali złote medale Społeczny Trud Obronności Kraju „Za zasługi dla LOK”.
Druh Mariusz Chmielnicki został odznaczony Brązowym medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa.
Medale wręczyli: bryg. Tomasz Krzyczkowski - Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, druh Janusz Witczak - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku oraz druh Karol Burek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP/ Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzeczniowie.
Odczytano informację z przeglądu pojazdów, sprzętu przeprowadzonego w dniach 21-28.04.2017 roku w jednostkach OSP powiatu lipskiego.
Przedstawiciele jednostek które zajęły pierwsze miejsca otrzymali puchary:
1.OSP Sienno
2.OSP Solec n/Wisłą
3.OSP Pawliczka
Wyróżniono także trzy jednostki: OSP Rzeczniów, OSP Przedmieście Bliższe i OSP Chotcza, które otrzymały dyplomy.
Przez cały czas trwania sportowych zmagań na obrzeżach stadionu trwały wystawy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zwoleń oraz Firmy PROCOM zajmującej się dystrybucją i serwisem sprzętu ratowniczego i pożarniczego wykorzystywanego w działaniach straży pożarnych.
Gmina Rzeczniów zorganizowała wystawę zdjęć przedstawiającą Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Rzeczniów na przestrzeni lat, inwestycje i remonty strażnic oraz i osiągnięcia druhów z jednostek.
 

 

Powrót do pełnej listy aktualności