Aktualności

List Prezesa KRUS
2017.06.26 11:47

PREZES
KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Adam Sekściński

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!
Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw,
zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur,
sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach,
pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.
Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych,
urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.
o Wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru
mocy.
- Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny a wszelkie naprawy maszyn
wykonujcie przy wyłączonym napędzie.
- Nie przewoźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach
do tego nieprzeznaczonych.
- Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.
- Dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach,
zbiornikach i na drabinach.
- Wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia,
a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.
- Pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża
i usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposażeni w odpowiednie ochrony pracy.
- Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem.
Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!
- Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.
- Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne
miejsce do zabawy.
- Nie angażujcie ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych,
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom
poniżej 16 lat.
Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje się
w broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl
w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS.
Na zakończenie życzę Wam Rodzice-Rolnicy spokojnej i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów,
a Dzieciom radosnych i udanych wakacji.

 

/-/
Adam Sekściński

 

 

 


Czerwiec 2017
 

Powrót do pełnej listy aktualności