Aktualności

Obchody 100-lecia OSP w Rzeczniowie
2017.06.14 10:09

11 czerwca był dla rzeczniowskiej społeczności dniem bardzo ważnym i uroczystym. Tutejsza Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła swój jubileusz 100-lecia.
Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów przed budynkiem strażnicy OSP w Rzeczniowie. Stąd pododdziały przemaszerowały w do kościoła w Rzeczniowie gdzie odprawiona została msza święta w intencji strażaków i ich rodzin. Mszę świętą sprawowali w koncelebrze ks. Sylwester Chodyra – proboszcz parafii Rzeczniów, ks. Zbigniew Wypchło - Kapelan strażaków gminy Rzeczniów, ks. Adam Kuc, ks. Wiesław Ozdoba, ks. Krzysztof Maj - Kapelan strażaków powiatu lipskiego.
Po mszy świętej pododdziały w asyście Orkiestry Dętej z Iłży przemaszerowały na plac przed strażnicą OSP gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek oraz Prezes OSP Rzeczniów Roman Borek przywitali przybyłych gości, przedstawicieli władz samorządowych, władz wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas obchodów 100-lecia obecny był Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, który swoją obecnością podkreśli szczególny charakter uroczystości.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczniowie otrzymała nowy sztandar ufundowany przez mieszkańców Rzeczniowa, Rzeczniówka, Rzeczniowa Kolonii i Kotłowacza. Przekazania sztandaru dokonał Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek wraz z Sołtysami tych miejscowości. Pan Zbigniew Gołąbek Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiegowręczył sztandar Prezesowi OSP. Następnie przystąpiono do odznaczenia sztandaru Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Dekoracji dokonał Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, starszy brygadier Jarosław Kurek – Mazowiecki Komendant PSP oraz Pan Zbigniew Gołąbek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP.
Obchody 100-lecia były również okazją do przekazania jednostce nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe. Zakup samochodu sfinansowany został przy wsparciu środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Samorządu Gminy Rzeczniów. Przekazania kluczyków do samochodu MAN na ręce druhów Macieja Konopskiego i Janusza Ołowiaka dokonali: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, starszy brygadier Jarosław Kurek – Mazowiecki Komendant PSP oraz Pan Karol Burek – Wójt Gminy Rzeczniów. Tym samym jednostka weszła w posiadanie samochodu z najnowocześniejszym sprzętem. Samochód prezentowany był na targach pożarniczych w Kielcach i zyskał uznanie fachowców branży.
Następnie przyszedł czas na wręczenie odznaczeń dla jednostki oraz dla najbardziej zasłużonych druhów strażaków.
Marszałek Województwa Mazowieckiego wręczył Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w RzeczniowieMEDAL PAMIĄTKOWY „PRO MASOVIA”.
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Jarosław Kurek przyznał wyróżnienie honorowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczniowie z okazji jubileuszu 100 – lecia.
Kapituła Medalu Honorowego „Za Zasługi dla Ziemi Lipskiej” przyznała Medal Honorowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczniowie z okazji 100-lecia działalności.Wręczenia wyróżnienia dokonali: Pan Marek ŁataPrzewodniczącyoraz Pan Władysław Bajkowski Wiceprzewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle”.
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Znak Związku dla Pana Stefana Majas.Piotra.
Wręczenia odznaczenia dokonali: Zbigniew Gołąbek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie; starszy brygadier Jarosław Kurek - Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Janusz Witczak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku.
Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju w Warszawie uchwałą z dnia 10 maja 2017r. nadał Złoty Medal Społeczny Trud Obronności Kraju „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”. Medale otrzymali:
• Stanisław Borek s. Szymona
• Roman Borek s. Tadeusza
• Karol Burek s. Eugeniusza
• Zygmunt Niedziela s. Eugeniusza
• Ks. Zbigniew Wypchło s. Stanisława
Wręczenia medalu dokonali: starszy brygadier Jarosław Kurek - Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, major Artur Łęcki Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu, brygadier Tomasz Krzyczkowski z upoważnienia Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie uchwałą z dnia 14 grudnia 2016 roku nadało Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa. Medale otrzymali:
• Arkadiusz Nowiński s. Ryszarda
• Zygmunt Pisarek s. Bolesława
• Jacek Wójcik s. Antoniego
Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
• ks. Sylwester Chodyra s. Zygmunta
• mjr Artur Łęcki s. Adama
• Łukasz Marchewka s. Stefana
• Janusz Ołowiak s. Stefana
• Krzysztof Pucułek s. Janusza
• Andrzej Świętoń s. Władysława
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
• Patryk Borek s. Romana
• Karol Dukielski s. Jerzego
• Kamil Gutowski s. Szymona
• Piotr Krakowiak s. Stanisława
• Łukasz Pastuszka s. Grzegorza
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku uchwałą z dnia 27 marca 2017r. przyznało Odznakę „Strażak Wzorowy” dla Krystiana Pastuszki s. Grzegorza
Wręczenia medali dokonali: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Zbigniew Gołąbek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie; starszy brygadier Jarosław Kurek - Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Janusz Witczak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik wręczył Dyplomy uznania za służbę i pełną zaangażowania pracę na rzecz jednostki. Wyróżnienia z rąk Marszałka przyjęli druhowie:
Zygmunt Niedziela, Maciej Konopski, Karol Dukielski, Roman Borek, Andrzej Świętoń, Jacek Wójcik, Sławomir Małek i Janusz Ołowiak.

W dniu obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczniowie Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek wraz z Prezesem OSP w Rzeczniowie Romanem Borkiem przekazali serdeczne podziękowanie za życzliwość i pomoc w pozyskaniu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe. Podziękowania złożone zostały na ręce Pana Marszałka Adama Struzika, starszego brygadiera Jarosław Kurek - Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera Tomasza Krzyczkowskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zwracając się do zaproszonych gości, druhów strażaków i uczestników uroczystości Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek powiedział:
Czcigodni Księża, Zacni Goście, drodzy strażacy, szanowni Państwo.Mędrzec starożytny - powiedział "Możesz cieszyć się z dóbr i przyjemnościi przebyć życie w spokoju..... albo, czyniąc się użytecznym wszystkim ludziom, nieść pomoc i ratunek tym którzy tego potrzebują". Pozwólcie więc, że będę dziękował Wszystkim tym , którzy nieśli pomoc przy realizacji naszych wspólnych przedsięwzięć, spieszyli na ratunek w każdej potrzebie.
Pięknym i wzruszającym momentem naszej uroczystości było poświęcenie i wręczenie sztandaru dla tutejszej jednostki straży pożarnej, ufundowanego przez społeczeństwo Rzeczniowa, Rzeczniowa Kolonii, Rzeczniówkai Kotłowacza. Ofiarność, trud i poświęcenie w niesieniu pomocy ludziom na przestrzeni 100 lat zostały dzisiaj uszanowane i wywyższone w symbolach sztandaru. Honoruje On wszystkich druhów strażaków żyjących i zmarłych. Będzie także symbolem więzi pokoleń i pięknych wzniosłych tradycji rycerzy spod znaku "Świętego Floriana". Gratuluję tego wielkiego osiągnięcia.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim strażakom z terenu gminy Rzeczniów za ofiarną służbę na rzecz całej społeczności. Wasz trud i oddanie zasługuje na ogromne uznaniei wdzięczność tych, o których bezpieczeństwo się troszczycie. Myślę, że w Gminie Rzeczniów mamy to poczucie bezpieczeństwa, gdyż działa tutaj 11 ochotniczych straży pożarnych, których członkowie są zawsze obecni tam, gdzie jest taka potrzeba. Ja osobiście powracam ciągle do tragicznych wydarzeń powodzi i huraganów, które w ostatnich latach dotknęły miejscowości naszej gminy. Zadaję sobie pytanie co bym zrobił, gdyby Was nie było. Strażacy pierwsi zabrali się do usuwania zniszczeń, pomagali, ratowali, ofiarnie i bezinteresownie. Dziękującżyczę, aby patron strażaków święty Florian nieustannie czuwał nad Wami podczas wszystkich akcji i pozwalał na bezpieczny z nich powrót. Jestem przekonany, że nowy samochód pożarniczy w rękach tak dobrze wyszkolonych strażaków będzie służył niezawodnie przez długie lata. Przekazuję serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym, zawodowym dla wszystkich strażaków ochotników oraz ich rodzin. Wszystkim odznaczonym, wyróżnionym również składam serdeczne gratulacje.
Serdeczne słowa podziękowania kieruję do naszych zacnych Gości, którzy mocno wspierają inicjatywy samorządu gminy. Ogromnie sobie cenię Waszą życzliwość, Waszą pomoc i współpracę. Państwa obecność w tak ważnym dla nas dniu jest dowodem Waszej przyjaźni i wrażliwości na sprawy naszej społeczności. Z całego serca dziękuję. Szanowni Państwo!
Dzisiejsze święto, poświęcenie sztandaru, nowego samochodu i odnowionej strażnicy jest owocem jedności. Jesteśmy tego świadkami. Mieszkańcy to wiedzą, ale dla naszych Gości dopowiem, iż to ogromne dzieło to efekt współpracy zaledwie kilku ostatnich miesięcy. W jedności siła – niech to będzie przesłaniem dla nas wszystkich na dalsze lata współpracy.
Na zakończenie oficjalnych uroczystości zagrała Orkiestra Dęta z Iłży. Dla przybyłych gości do późnych godzin nocnych grał Zespół Akord.
 

 

Więcej zdjęć

Powrót do pełnej listy aktualności