Aktualności

Warsztaty w ramach opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzeczniów
2016.10.25 11:45

W piątek, 21 października na sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie odbyło się spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji umożliwiające składanie propozycji i uwag dotyczących obszarów rewitalizacji, które stanowi jedną z form konsultacji społecznych. Warsztatów miały na celu budowę założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji z udziałem różnych grup mieszkańców Gminy Rzeczniów reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.

Na spotkaniu, w pierwszej kolejności przedstawione zostały informację dotyczące podstawowych pojęć z zakresu rewitalizacji, partycypacji społecznej, wyznaczaniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, celów rewitalizacji oraz korzyści wynikających z opracowywanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzeczniów. Następnie, rozpoczęła się części warsztatowa. Uczestnicy spotkania określali mocne i słabe strony gminy Rzeczniów oraz wskazywali te obszary, które według nich wymagają rewitalizacji oraz proponowali działania, które wpłynęłyby na poprawę negatywnych zjawisk występujących na danym obszarze.

 

 

Powrót do pełnej listy aktualności