Aktualności

Doposażenie oddziału przedszkolnego w Grabowcu
2015.12.04 14:47

Wraz z końcem listopada zakończyła się realizacja projektu „Doposażenie oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu” Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2015r. na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.01-14-013/15-00 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach działań projektowych wykonano plac zabaw dla dzieci oraz doposażono oddział w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Największą część projektu stanowił plac zabaw, na którym umieszczono zestaw systemowy, huśtawki wagowe i wahadłowe, dwie karuzele, piaskownice i sprężynowce. Kolejnym z elementów było doposażenie kuchni. W ramach zadania zakupiono profesjonalny sprzęt gastronomiczny: zmywarkę z wyparzaczem, pięciopalnikową kuchnię gazową, patelnię elektryczną oraz duży stół gastronomiczny. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego zyskały też nowe meble do sali oraz zabawki i pomoce dydaktyczne, dzięki czemu czas spędzony w przedszkolu jest dużo bardziej atrakcyjny. Zajęcia w przedszkolu uatrakcyjni również nowozakupiony sprzęt ict, m.in.: tablica multimedialna, projektor, telewizor, tablety i laptop. Wartość projektu to ponad 80 tysięcy złotych. Projekt zrealizowano w ramach Poddziałania 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powrót do pełnej listy aktualności