Aktualności

"Super Głowy 2015"
2015.11.20 15:09

W dniu 18 listopada 2015 r. w Sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury zebrali się uczestnicy IX edycji Powiatowego Międzybibliotecznego Konkursu Czytelniczego i Medialnego „Supeer Głowy 2015” wraz ze swoimi nauczycielami. W tym roku do konkursu przystąpiło 6 reprezentacji szkolnych z terenu powiatu lipskiego, w sumie 30 uczniów. Uczestnicy reprezentowali Publiczne Gimnazja z: Ciepielowa, Lipska, Sienna, Pawłowic, Rzeczniowa oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Uczestników konkursu przywitała Zofia Zaborowska - kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipsku. Następnie cele i zasady konkursu przedstawiła Krystyna Wojtowicz - dyrektor Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie, podkreślając, iż konkurs nie mógłby się odbywać bez wsparcia wielu partnerów lokalnych, którzy pomagają organizacyjne i finansowo. Wśród nich wymieniła Wójta Gminy Rzeczniów Pana Karola Burka, Starostę Powiatu Lipskiego Pana Romana Ochyńskiego, którzy od pierwszej edycji współfinansują nagrody dla laureatów konkursu. Szczególne podziękowania skierowała do Wójta Gminy Rzeczniów, który wspiera przedsięwzięcie organizacyjnie i logistycznie. Swój udział w organizacji konkursu mają Lipskie Centrum Kultury, biblioteki publiczne powiatu lipskiego oraz dyrekcje i wyznaczeni nauczyciele z reprezentowanych szkół.
W słowie wstępnym podkreślano, że organizatorzy w Roku Jana Długosza pochylają się nad historią własnego regionu, ponadto wiedzę o regionie traktują jako sumę wiedzy ogólnej, w której historia rozumiana jest jako nauczycielka życia.
Konkurs składał się z dwóch niezależnych od siebie części. Pierwszą był test wiedzy o powiecie lipskim obejmujący trzy bloki tematyczne: historię ziem wchodzących w skład powiatu lipskiego do 1945 r., dzieje najnowsze od 1946 r. oraz wiedzę dotyczącą znanych osobowości powiatu lipskiego, a także miejsc ważnych dla Ziemi Lipskiej (turystycznie i promocyjnie). Na drugą część składały się prezentacje odnoszące się do słów Jana Długosza:
1.„Dwie osobliwości są w krainie polskiej cudowne, zadziwiające (…)”.
2. „Miłość ojczyzny przewyższa zwykle wszelką inną miłość”.
3.Każdy tyle dłużen swojej ojczyźnie, na ile go stać przy jego zdolnościach i siłach”.
Oceny w tegorocznym konkursie dokonywała komisja w składzie: Marzena Wójcik instruktor Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie, Irena Kościelewska-Bajkowska – prezes Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego, Justyna Niedziela-Gawlik- Inspektor Urzędu Gminy w Rzeczniowie, Marek Łata – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku i Zofia Zaborowska- kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipsku.
Poziom wiedzy uczestników był bardzo dobry jednakże już w półfinale testu wiedzy wyłonili się wyraźni zwycięzcy. Byli nimi: Kinga Sierpień reprezentująca Publiczne Gimnazjum w Rzeczniowie - zdobywczyni I miejsca, Aleksandra Tomanek reprezentująca Publiczne Gimnazjum w Rzeczniowie - zdobywczyni II miejsca.
O trzecie miejsce w finale zmagali się: Natalia Krupa i Bartek Szmit. W rezultacie Natalia Krupa reprezentująca Zespół Szkół Samorządowych w Pawłowicach zajęła III miejsce w teście wiedzy o powiecie lipskim. Natomiast Bartek Szmit reprezentant Publicznego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku otrzymał zdaniem komisji zasłużone wyróżnienie.
W drugiej części jury dokonało oceny przygotowanych prezentacji oraz jednego filmu. Zasłużonymi zwycięzcami tej części konkursu a zarazem „kronikarzami znad Wisły, Iłżanki i Krępianki” okazali się reprezentanci Publicznego Gimnazjumim. Jana Pawła II z Ciepielowa w osobach: Aleksandry Gębki i Aleksandry Pastuszka. To one zostały zdobywcami I miejsca. Ich prezentacja była przekrojem wydarzeń z historii gminy Ciepielów przekuwanych przez społeczeństwo, w tym młodzież w patriotyczne widzenie swojej „małej ojczyzny”. II miejsce przypadło reprezentacji z Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. J. Pastuszki w Rzeczniowie Małgorzacie Lachowicz i Klaudii Giemza. Przygotowana przez nich prezentacja dotyczyła osoby Stanisława Dziwisza pseudonim „Rum” - żołnierza II w. światowej oraz „budowniczego” powojennej rzeczywistości, żyjącego na terenie naszego powiatu.
III miejsce zajęła reprezentacja Publicznego Gimnazjum im K. K. Baczyńskiego z Lipska w osobach Cezarego Zięby i Bartosza Maciejewskiego za film
z autorską narracją przedstawiającą osobliwości Ziemi Lipskiej.
Uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem i zaprezentowali rozległą wiedzę dotyczącą przeszłości naszej „małej ojczyzny” (tylko podziwiać!).
Nagrody w konkursie wręczali: ze strony głównego organizatora Pan Karol Burek - Wójt Gminy Rzeczniów, Jadwiga Buza i Maria Węgrzecka – przedstawiciele Rady Powiatu Lipskiego oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku - Mieczysław Mejzner.
Na zakończenie konkursu dyrektor GiPBP Krystyna Wójtowicz powiedziała: ”zawsze pragnęliśmy, aby konkurs był „edukacyjną i czytelniczą” wizytówką biblioteki powiatowej oraz bibliotek gminnych powiatu lipskiego.
Możemy poszczycić się udaną współpracą z bibliotekami gminnymi, Lipskim Centrum Kultury oraz gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu naszego powiatu. Dlatego podziękowania kierujemy do tegorocznych partnerów - dyrektorów szkół oraz nauczycieli i bibliotekarzy pomagającym młodzieży w usystematyzowaniu bardzo szerokiej wiedzy o regionie, Wymienić tu należy nauczycieli:
• Anna Marek – nauczyciel i bibliotekarz z PG w Ciepielowie
• Marek Łata i Waldemar Balcerowski - nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku,
• Sylwia Broda – nauczyciel z Publicznego Gimnazjum w Siennie oraz Wioletta Polak - dyrektor Gminnej Biblioteki w Siennie,
• Krystyna Kaca i Edyta salek - nauczyciele z Publicznego Gimnazjum
w Rzeczniowie
• Monika Świergiel z Publicznego Gimnazjum w Lipsku
• Jolanta Smagie ł- nauczycieli bibliotekarz z Zespołu Szkół Samorządowych
w Pawłowicach.
Z kronikarskiej powinności wymieniamy nazwiska wszystkich uczestników konkursu. W teście wiedzy o powiecie lipskim wzięli udział: Patrycja Syta, Weronika Tomanek, Dagmara Zielińska - (PG w Siennie), Małgorzata Kurek, Aleksandra Tomanek Aleksandra Mirakowska, Kinga Rogala, Kinga Sierpień, Natalia Borek - (PG w Rzeczniowie), Katarzyna Wikira, Jagoda Lichota, Natalia Krupa, Julia Dłużewska - ( SG w Pawłowicach), Łukasz Szewczyk - (ZSP w Lipsku),Cezary Zięba, Bartosz Maciejewski-(PG w Lipsku), Bartłomiej Szmit, Aleksandra Gębka, Aleksandra Pastuszka – ( PG w Ciepielowie).
Prezentacje przygotowali: Małgorzata Lachowicz, Klaudia Giemza, Aleksandra Tomanek, Edwin Zając - (PG w Rzeczniowie),Cezary Zięba, Bartosz Maciejewski - (PG w Lipsku), Patrycja Syta, Paulina Czernik, Kinga Zaborowska - (PG w Siennie), Aleksandra Gębka, Aleksandra Pastuszka - (PG w Ciepielowie).
Konkurs uświetniła swoim występem Angelika Ciucias, uczennica klasy III PG w Rzeczniowie, śpiewając dwa utwory: Tango na orkiestrę i jeszcze jeden głos” oraz „Taki kraj”. Ponadto historycznym tłem konkursu była wystawa pt. „Związki Jana Długosza z Sandomierzem- w sześćsetną rocznicę urodzin wielkiego historyka”, którą na teren powiatu lipskiego zaprosiła i przywiozła Małgorzata Szot - Wróblewska.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom i organizatorom.
 

 

 

Powrót do pełnej listy aktualności