Aktualności

Wystawa „Związki Jana Długosza z Sandomierzem - w sześćsetną rocznicę urodzin wielkiego historyka” w Rzeczniowie
2015.11.04 11:46

Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie zaprasza do obejrzenia wystawy zatytułowanej „Związki Jana Długosza z Sandomierzem - w sześćsetną rocznicę urodzin wielkiego historyka”. Wystawa ta będzie prezentowana w holu PSP w Rzeczniowie tylko przez jeden dzień – 5 listopada 2015r. Prezentowaną wystawę na teren powiatu lipskiego zaprosiła i przywiozła Małgorzata Szot-Wróblewska.

Wystawa przedstawia dorobek Jana Długosza i Jego fundacje. Jest niepowtarzalną okazją do zapoznania się z bogatą ikonografią. Można na niej zobaczyć wizerunek Jana Długosza wykonany w XV, czyli jeszcze za życia kronikarza - jest to tablica fundacyjna Domu Psałterzystów na Wawelu.
W oparciu o prezentowane na wystawie fotokopie, można prześledzić jak rozwijało się piśmiennictwo, architektura i sztuka. Prezentacja wystawy daje odbiorcom możliwość kształcenia, rozwijania i doskonalenia umiejętność w zakresie czytania tekstów kultury, analizy i wnioskowania. Rozwija horyzonty poznawcze odbiorcy i kształtuje właściwy stosunek do przeszłości i dziedzictwa kulturowego, skłania do przemyśleń. Dodać należy, że Janowi Długoszowi zawdzięczamy zbiorowe wyobrażenie o przeszłości. Pozostawił nam opis Bitwy pod Grunwaldem, w której brał udział Jego ojciec. Według opisu Długosza, Jan Matejko namalował obraz „Bitwa pod Grunwaldem” .

/źródło: http://zsssolec.pl/23-aktualnosci/aktualnosci-2015-16/215-obchody-roku-jana-dlugosza-w-naszej-szkole/

źródło zdjęcia: http://www.mokrudnik.pl/bib/aktualnosci.php

Powrót do pełnej listy aktualności