Aktualności

Wielka przygoda uczniów gimnazjum w Rzeczniowie z historią najnowszą.
2015.09.29 12:20

W roku szkolnym 2013/2014 grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w IV edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego:
O tym nie można zapomnieć - spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów. Organizatorem tego projektu było Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie
Najważniejszymi punktami projektu było zorganizowanie:
warsztatów dla uczniów pt. Jak przygotować się do spotkania ze świadkiem historii i utrwalić to spotkanie w postaci notacji;
seminarium, podczas którego młodzież spotkała się z byłymi więźniarkami Ravensbrück, historykami, działaczami organizacji pozarządowych i dziennikarzami;
publiczna prezentacja wypracowanych podczas projektu materiałów;
wyjazdu grupy uczniów na uroczystość obchodów wyzwolenia obozu w Ravensbrück (Niemcy).
Celem głównym trwającego przez cały rok szkolny 2013/2014 projektu było dostarczenie uczniom wiedzy na temat dwóch typów władzy totalitarnej - zbudowanej w Niemczech (opartej na nacjonalizmie i rasizmie) oraz powstałej w ZSRR ( odwołującej się do komunizmu
i pojęcia klasy). Zgromadzenie materiału notacyjnego miało być punktem wyjścia do refleksji na temat społecznych i psychologicznych konsekwencji funkcjonowania ustrojów totalitarnych.
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mogli poznać indywidualne losy byłych więźniarek obozu w Ravensbruck, warunki życia w obozach koncentracyjnych, rozwinąć umiejętność pracy w zespole, uświadomić sobie, jakie postawy i wartości pozwoliły więźniarkom przeżyć.
Taki sposób pracy pozwolił przejść uczniom od abstrakcyjnego poziomu wiedzy historycznej zawartej w podręcznikach historii do poznania losów konkretnych więźniarek, które przeżyły gehennę pobytu w obozie koncentracyjnym.
Do udziału w projekcie zgłosiła się bardzo duża grupa gimnazjalistów w liczbie 20 osób. Byli to uczniowie klas II i III gimnazjum. Uwieńczeniem całorocznej pracy miało być przygotowanie notacji historycznej, na podstawie wcześniej przeprowadzonego wywiadu
z więźniarkami , które przeżyły piekło obozu Ravensbruck.
Zanim jednak do tego doszło, nasi gimnazjaliści musieli się solidnie przygotować.
Uczniom udało się umówić na przeprowadzenie wywiadu z dwiema więźniarkami byłego obozu paniami: Krystyną Zając i Barbarą Janowską. Na podstawie rozmowy, nasi uczniowie podzieleni na mniejsze grupy, mieli przygotować kilkuminutowe notacje historyczne, które później przedstawiali podczas ogólnopolskiej prezentacji w IPN w Warszawie. Należy dodać, że prezentacje trwały cztery dni
ze względu na bardzo dużą liczbę uczestników. W projekcie wzięło udział 48 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski,
czyli ogółem ponad 400 uczniów. Nasi gimnazjaliści brali po raz pierwszy udział w projekcie i jakież było nasze zdziwienie, kiedy okazało
się, że jedna z grup projektowych w składzie: Aleksandra Sypuła, Paulina Pałka, Kinga Kutera, Izabela Jaroszek i Damian Nowak,
który włożył ogrom pracy w przygotowanie całego montażu, zajęła pierwsze miejsce. Notacja została uznana przez jury za wzorcową notację historyczną. Nagrodą dla uczniów i ich opiekunek: nauczyciela historii- Krystyny Kacy i nauczyciela wiedzy o społeczeństwie- Ewy Węgrzeckiej był wyjazd na obchody 70. Rocznicy oswobodzenia KL Rawensbruck w dniach 17-20 kwietnia 2015r.
W następnym roku szkolnym do udziału w projekcie znowu zgłosiła się 20 osobowa grupa uczniów klas II i III gimnazjum, co zaowocowało kolejnym sukcesem. Było nim zajęcie III miejsca przez gimnazjalistów z Rzeczniowa w składzie: Małgorzata Kurek, Aleksandra Mirakowska, Kinga Rogala, Patrycja Kargul i Maciej Stola. Wymienieni uczniowie wraz z opiekunkami wyjadą kwietniu 2016 r. na kolejne obchody rocznicy wyzwolenia obozu w Ravensbruck. Cieszymy się ogromnie, że w bieżącym roku szkolnym do udziału w projekcie zgłosili się kolejni uczestnicy- uczniowie klas I i II gimnazjum. Najbliższy wyjazd do IPN-u już 1 października 2015r. Wcześniej udało
nam się zorganizować wycieczkę rowerową do Zawał. Jest to miejsce pamięci w naszej najbliższej okolicy.
Co dał uczniom naszej szkoły udział w projekcie? Spotkania oraz wywiady z byłymi więźniarkami wywarły wiele pozytywnych emocji wśród uczestników projektu. Młodzież odkryła w sobie pokłady wrażliwości, poczucia empatii i szacunku do świadka historii.
Trudno sobie wyobrazić, że cierpienia te mogłyby spotkać nas i naszych bliskich obecnie. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego,
że również we współczesnym świecie w państwach, gdzie rozwija się totalitaryzm, nie przestrzega się praw człowieka, ludzie odzierani
są z godności i człowieczeństwa. Dzięki spotkaniom ze świadkami historii możemy kształtować postawy uwrażliwiające młode pokolenie na cierpienie i ludzką krzywdę .
Okazuje się, że historii najnowszej nie zawsze musimy uczyć z podręcznika. O wiele ciekawsze jest jej poznawanie poprzez kontakt
i rozmowę z drugim człowiekiem, który chce się podzielić z młodzieżą tym, co przeżył i co stanowi jego osobistą historię. Jednocześnie może być przestrogą dla młodego pokolenia, że historia lubi się powtarzać. Choć nie zawsze potrafimy się uczyć na błędach, z pewnością możemy stwierdzić, że nikt z nas nie chciałby kolejnej wojny lub okupacji, a życie człowieka jest wartością najcenniejszą. Projekt wprowadził uczniów w świat, który był dla nich wielką tajemnicą, świat który poznali dzięki relacjom swoich dziadków i pradziadków. Opowieści więźniarek budziły grozę, wywoływały podziw dla ludzkiej wytrzymałości, woli przetrwania, prób ocalenia godności w warunkach obozowych. Projekt unaocznił uczniom, że powinni cieszyć się każdym dniem wolności i śmiało realizować własne marzenia.
Za ogromne wsparcie i okazaną pomoc wszyscy uczestnicy projektu dziękują Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Rzeczniowie Panu Zbigniewowi Koryckiemu i Wójtowi Gminy Rzeczniów Panu Karolowi Burkowi.

Krystyna Kaca i Ewa Węgrzecka
nauczyciele PG w Rzeczniowie

Powrót do pełnej listy aktualności