Aktualności

Obchody 50-lecia OSP Marianów
2015.07.07 11:07

W niedzielę 7 lipca 2015 roku o godzinie 1400 przed Strażnicą OSP Marianów rozpoczęły się uroczystości obchodów 50-lecia OSP Marianów połączone z Gminnym Dniem Strażaka.

Święto to rozpoczęło się od uroczystej Mszy Polowej którą odprawili Ks. Zbigniew Wypchło – kapelan strażaków gminy Rzeczniów i proboszcz parafii w Grabowcu oraz Ks. Mirosław Woźniak – proboszcz parafii Czerwona.

Księża dokonali także poświęcenia wyremontowanej Świetlicy Wiejskiej mieszczącej się w budynku Strażnicy OSP.

Po zakończonej Mszy Świętej i krótkiej przerwie dalszą część uroczystości poprowadzili: Pani Iwona Deja – Sołtys sołectwa Marianów oraz Andrzej Świętoń – sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rzeczniowie.

Głos zabrał Wójt Gminy Pan Karol Burek, który przywitał wszystkich strażaków oraz przybyłych gości, którzy uświetnili swoją obecnością to wydarzenie. A byli to między innymi:

Zbigniew Gołąbek – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

Janusz Witczak – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku;

Jarosław Bajor – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku;

Roman Ochyński – Starosta Lipski;

Jadwiga Buza – Przewodnicząca Rady Powiatu Lipskiego wraz z radną: Marią Węgrzecką;

Piotr Gudek – Kierownik Posterunku Policji w Siennie;

Powitał Wszystkich kierowników jednostek podległych Urzędowi Gminy oraz wszystkich radnych, sołtysów i mieszkańców Gminy.

Prezes OSP Marianów – druh Dariusz Pastuszka przedstawił krótki rys historyczny z działalności jednostki.

Jednostce OSP Marianów nadano także sztandar, który po poświęceniu został uhonorowany brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Sami druhowie strażacy także zostali uhonorowani stosownymi medalami za zasługi dla pożarnictwa.

Po krótkich przemówieniach zaproszonych gości połączonych z życzeniami dalszych sukcesów uczestnicy ozdabiali pamiątkową tablicę symbolicznymi „gwoździami” oraz wpisywali się do Księgi Pamiątkowej.

 

Powrót do pełnej listy aktualności