Aktualności

Spotkanie informacyjne
2015.04.15 13:49

Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg oraz Wójt Gminy Rzeczniów zapraszają Państwa na spotkania informacyjne dotyczące przyszłości obszaru działania tj.: Miasta i Gminy Ćmielów, Miasta i Gminy Kunów, Miasta i Gminy Lipsko, Gminy Bałtów, Gminy Bodzechów, Gminy Chotcza, Gminy Rzeczniów, Gminy Sienno, Gminy Solec nad Wisłą.

Opracowanie LSR stanowi formalną podstawę do ubiegania się przez LGD Krzemienny Krąg o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Beneficjentami pozyskanych przez LGD środków będą mogli być: przedsiębiorcy – istniejący oraz chcący rozpocząć działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. Koła Gospodyń Wiejskich) – mające swoją siedzibę na terenie LGD Krzemienny Krąg.
Spotkanie odbędzie się w dniu 20 kwietnia (poniedziałek) o godz.13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie
Spotkanie informacyjne będzie prowadzone przez firmę InicjatywaLokalna.pl koordynującą prace nad LSR dla obszaru LGD Krzemienny Krąg.

Jesteśmy przekonani, że wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Dlatego też, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w spotkaniach.
 

Powrót do pełnej listy aktualności