Aktualności

Kolejny sukces Mateusza Łygana
2015.04.01 09:18

W dniu 23 marca 2015 roku w Lipsku odbyły się eliminacje powiatowe XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Patronat nad turniejem objął Starosta Lipski Roman Ochyński. W eliminacjach powiatowych wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lipskiego. W pierwszej części konkursu uczestnicy rozwiązywali test. Następnie wyłonieni finaliści odpowiadali ustnie na pytania, które zadawała komisja konkursowa. Podczas turnieju przeprowadzono prezentację sprzętu ratowniczo - gaśniczego będącego na wyposażeniu JRG PSP w Lipsku. 
W grupa wiekowej ucznioiów szkół gimnazjalnych na pierwszej pozycji uplasował się Mateusz Łygan - uczeń Zespołu Szkół w Rzeczniowie

Wszyscy uczestnicy Eliminacji Powiatowych oraz ich opiekunowie otrzymali upominki, dyplomy, listy gratulacyjne, zaś zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymali: aparaty fotograficzne, tablety, karty pamięci, kalkulatory naukowe, pendrive. Ufundowanie nagród i upominków możliwe było m. in. dzięki: ZOW ZOSP RP w Warszawie, NLP Zwoleń, NLP Marcule, Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa, FHU Tele Wax Andrzej Wojtas.

Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach powiatowych OTWP w każdej grupie wiekowej będą reprezentowały powiat lipski na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 25 kwietnia 2015 roku w miejscowości Książenice w gminie Grodzisk Mazowiecki. 

W uroczystym wręczeniu nagród udział wzięli: Roman Ochyński - Starosta Lipski, mł. bryg. Tomasz Krzyczkowski - Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, insp. Janusz Koziarski - Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, Zbigniew Gołąbek - Wiceprezes ZOW ZOSP województwa mazowieckiego w Warszawie, Janusz Witczak - Prezes ZOP ZOSP RP w Lipsku, Karol Burek - Prezes ZOG ZOSP RP w Rzeczniowie, Jan Cyran i Julian Siwek - członkowie ZOP ZOSP RP w Lipsku, dh Witold Skrzypczyk - Komendant Gminny ZOSP RP w Rzeczniowie, przedstawiciele Lasów Państwowych: Ewa Stępień - Choroś - Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwoleń, Michał Adamus - Nadleśnictwo Marcule, Jacek Wielorański - Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, Marek Szymczyk - Wójt Gminy Solec nad Wisłą.
 

Źródło: http://www.kppsplipsko.home.pl/

Powrót do pełnej listy aktualności