Aktualności

Konkurs: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2015.02.09 14:50
XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015r.
 
Załączniki
Regulamin Konkursu  userfiles/common/contents/File/KRUS/KRUS 3.pdf
Formularz Zgłoszeniowy userfiles/common/contents/File/KRUS/KRUS 2.pdf
Powrót do pełnej listy aktualności