Aktualności

Przemówienie Wójta Gminy
2014.12.03 07:57

Przemówienie Wójta Gminy Rzeczniów Karola Burka, podczas I Sesji Rady Gminy Rzeczniów w dniu 1 grudnia 2014r.

Pani Przewodnicząca,
Wysoka Rado, Czcigodni Kapłani,
Szanowni Państwo!

Dzień dzisiejszy i Sesja Rady Gminy Rzeczniów, podczas której złożyłem uroczyste ślubowanie rozpoczynając nową kadencję, jest dla mnie dniem szczególnym. Właśnie dzisiaj mija pięć lat jak rozpocząłem służbę na rzecz mieszkańców sprawując urząd wójta.
W ostatnich wyborach samorządowych zostałem wybrany po raz trzeci. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, ale i zobowiązanie. Za ten wybór i okazane mi zaufanie dziękuję dzisiaj wszystkim, dla których moja praca i zaangażowanie na rzecz gminy i jej mieszkańców były przekonującym argumentem, żeby na mnie głosować. Postaram się na miarę moich możliwości nie zawieść tych oczekiwań.
Z woli Opatrzności Bożej, dzięki wsparciu wyborców i pomocy przyjaznych ludzi stoję dzisiaj przed Państwem dziękując:
• Moim bliskim i przyjaciołom, którzy wspierali mnie dobrym słowem i modlitwą, co jest dla mnie najważniejsze,
• parafiom naszej gminy, reprezentowanym przez Księży Sylwestra Chodyrę, Marka Wójcika i Zbigniewa Wypchło. Dziękuję Wam za odprawioną Mszę świętą, dar wspólnej modlitwy i słowo do nas skierowane. Jestem wdzięczny za dotychczasową współpracę i proszę o jej podtrzymanie,
• moim najbliższym współpracownikom Panu Januszowi Włodarskiemu – Sekretarzowi gminy, Pani Edycie Walczyk - Skarbnikowi, wszystkim pracownikom urzędu, dyrektorom szkół, dyrektorom i kierownikom jednostek gminnych oraz sołtysom. Wasza praca przez te pięć lat była dla mnie wielkim wsparciem i pomocą, dlatego równocześnie proszę Was o dalszą współpracę,
• wszystkim instytucjom i stowarzyszeniom, które pomagały wypełniać zadania Gminy oraz wszystkim indywidualnym osobom, które swoją radą, a często dobrym słowem i gestem pozwalały nie zwątpić w sens dalszej pracy,
• kandydatom do różnych szczebli samorządu, którzy prowadzili razem ze mną przyjazną kampanię wyborczą, opartą na prawdzie, uczciwości i poszanowaniu każdego, nawet tych, którzy w swojej zapalczywości i zaślepieniu nie szczędzili obraźliwych, kłamliwych i krzywdzących słów. Kampania się już skończyła, dlatego ufam iż ci, którzy rozbili jedność w naszych wspólnotach przystąpią niezwłocznie do naprawy zniszczonych relacji i autorytetów.

Szanowni Państwo!
Bycie samorządowcem to szczególny rodzaj służby, gdzie dobro gminy i jej mieszkańców powinno być na pierwszym miejscu. Należy postawić na jedność, spokój i współpracę, by budować przyszłość gminy, ale przede wszystkim na dobre relacje między jej mieszkańcami.
Rozpoczynając nową kadencję myślę o czekających na mnie obowiązkach z nadzieją, ale również ze świadomością, iż tylko dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu oraz kreatywności będę mógł maksymalnie wykorzystać ten czas. Liczę na współpracę z sołectwami, stowarzyszeniami i podmiotami gospodarczymi. Mam również nadzieję, że współpraca z nową radą gminy będzie budująca i owocna. Mówi się, że Wójt bez Rady Gminy jest jak gospodarz bez gospodyni. Dlatego zapraszam Państwa radnych do wspólnego działania na rzecz rozwoju naszej gminy. Przed nami jest dokończenie rozpoczętych inwestycji oraz realizacja nowych, na które czekają mieszkańcy.
Wśród wszystkich spraw związanych z inwestycjami nie zamierzam zapomnieć o tych mieszkańcach, którzy z różnych przyczyn dotknięci są problemami społecznymi. Przy ich rozwiązywaniu mogą zawsze na mnie liczyć, a ufam, że i na cały samorząd. Nadal zamierzam wspierać funkcjonowanie szkół, służby zdrowia, pomocy społecznej, jednostek straży pożarnej, parafii, stowarzyszeń i organizacji społecznych.
Ponieważ samorząd tworzymy wszyscy- wójt, radni, mieszkańcy życzę sobie i Państwu zrozumienia, umiejętności osiągania kompromisu, wielu sukcesów i wiary w to, że praca na rzecz rozwoju gminy warta jest naszego poświęcenia i zaangażowania. Dołożę wszel¬kich sta¬rań, by god¬nie repre¬zentować naszą gminę i zadbać o inte¬resy jej miesz¬kań¬ców. Już dziś zapra¬szam Pań¬stwa do dal¬szej współ¬pracy pozo¬sta¬jąc otwarty na wszel¬kie pro¬po¬zy¬cje, bo tylko razem możemy zro¬bić wię¬cej.
Jestem głęboko przekonany, że wspólnie damy radę i odniesiemy sukces. Niech w tym wszystkim pomaga nam Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego i wstawiennictwo Maryi Niepokalanie Poczętej.
Na te działania i pracę dla dobra wspólnego wszystkim życzę Szczęść Boże!
 

Powrót do pełnej listy aktualności