Ściernisko 2010

Udana promocja gminy Rzeczniów, czyli jak iść za ciosem sukcesu…


W dniu 1 sierpnia 2010 r. odbył się I Festiwal Promocji i Lansu „ŚCIERNISKO 2010”. Impreza zaplanowana została jako wydarzenie cykliczne. Ideą i celem festiwalu była integracja mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Rzeczniów poprzez promowanie twórczości regionalnej i kulturalnej oraz inicjatyw oddolnych. Ważne tu były wszystkie przejawy aktywności zmierzające do postrzegania swojej gminy jako „małej ojczyzny”. Dlatego też oprócz bogatej oferty muzyczno- kabaretowej: koncertów „5 Dekad”, „Golden Hits”, koncertu Małgorzaty Dudy- Kozyra czyli polskiej Tiny Turner oraz koncertu Mirka Elimera, czyli polskiego Freddiego Merkur’ego, koncertu Abba Show i Bonny M odbyły się konkursy:

  • Talent Gminy Rzeczniów – konkurs piosenkarski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów,
  • I Turniej Kulinarny Gospodyń Domowych - „Sama wymyśliłam, sama upichciłam”,
  • I Turniej Cukierniczy Gospodyń Domowych - „Przegoń Zakalca”.

Humorystycznie zabawiał licznie zgromadzoną publiczność Zbój Madej  w konkursach na korowód z maczugami, przeciąganie liny oraz lot na miotle.

Z kronikarskiej powinności należy tu wymienić osoby nagrodzonew kolejnych konkursach. I tak Talentem gminy Rzeczniów zostały:
Anna Pastuszka z Rzeczniowa, Karolina Paprocka z Rzechowa oraz Małgorzata Lachowicz z Jelanki. Sponsorem nagród w konkursie było Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”. Dodatkowo sponsor główny imprezy uhonorował nagrodami rzeczowymi za szczególne zdolności i super wykonawstwo duet Martyna Sokólska i Kamil Kaczor oraz występującą poza kategorią piosenkarską Kingę Rogala, która swym tańcem przyciągnęła uwagę i aplauz zgromadzonej publiczności.

W konkursie kulinarnym „Sama wymyśliłam, sama upichciłam” pierwsze miejsce zajęła pani Elżbieta Bajon z Rzeczniówka, II miejsce – Pani Alfreda Bugajska , III miejsce – pani Pastuszka z Jasnego Dworu.
Talent cukierniczy wykazały mieszkanki Rzeczniowa panie: Renata Bochniak ( I miejsce )oraz Alina Pytlak. Sponsorem nagród w konkursach było Starostwo Powiatu Lipskiego oraz Bank Spółdzielczy w Iłży – Sponsor Główny Festiwalu.
Odbiorcami Festiwalu byli mieszkańcy gminy Rzeczniów oraz ze względów na szeroko rozumianą promocję naszej gminy zaproszono mieszkańców gmin ościennych z powiatów radomskiego, lipskiego, zwoleńskiego i ostrowieckiego. Impreza miała charakter otwarty, uczestniczyły w niej wszystkie pokolenia mieszkańców od najmłodszych poprzez młodzież po starszą część społeczeństwa.

I Festiwal Promocji i Lansu „Ściernisko” pozwolił wyzwolić działania rozumiane jako społeczna inicjatywa. Impreza była pierwszym bardzo znaczącym krokiem w kierunku podjętego celu, czyli pielęgnowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego. Oprócz organizatorów głównych Urzędu Gminy i Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej włączyli się w organizację i pomoc członkowie Stowarzyszenia STER, pracownicy Zespołu Szkół w Rzeczniowie.
Założeniem „Festiwalu Promocji i Lansu” była chęć promocji dziedzictwa kulturowego wsi oraz lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych. Tu należy podkreślić ogrom pracy włożony przez Stowarzyszenie Senior z Rzeczniowa ( promocja regionalnych produktów na bazie kapusty). Tradycję tkactwa prezentowała pani Jadwiga Czubak z Pasztowej Woli, tradycyjne wyroby z włóczki- pani Jadwiga Bukowska, wyroby z miodu państwo Maria i Tadeusz Gębka z Osinek oraz Pan Gałek z Ludwikowa w gminie Sienno, tradycyjną nalewkę aroniową – Pani Elżbieta Bajon z Rzeczniówka, wyroby bibułkarskie jako efekt warsztatów bibułkarskich –panie Marzena Wójcik i Bożena Giemza (Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie) oraz Maja Lachowicz z Rzeczniowa- obrazy wykonywane haftem krzyżykowym.

Nie zabrakło też prób promocji twórczości plastycznej młodych (choć bardzo nieśmiało) zaprezentowała się Aleksandra Moskwa z Podkońc.

Sponsorem głównym Festiwalu był Bank Spółdzielczy z Iłży. Imprezę wsparli również GIGA KOMPUTER, Pro – Biotics, M.B. Bus, P.H. Monika, REMONDIS Sp. z o.o. oraz wiele film i przedsiębiorców z terenu Gminy Rzeczniów i powiatu lipskiego.
Impreza ta połączona została z odpustem w parafii Rzeczniów. Nie przeszkodziło to wiernym w uczestnictwie w religijnym święcie, zwłaszcza, że w parafii gościł biskup Adam Odzimek, który uroczyście poświęcił kompleks rekreacyjno- sportowy w Rzeczniowie.

Organizatorzy składają wszystkim sponsorom szczególne podziękowania za wsparcie jak się okazuje bardzo udanej imprezy. Warto tu podkreślić, że na jej sukces pracowało wiele osób od organizatorów poprzez prowadzącego aktora, piosenkarza, twórcy kabaretu Oszołom – Artura Pastuszko, wywodzącego się z naszej gminy, a obecnie mieszkającego i pracującego w Warszawie.

Organizatorzy Festiwalu mają nadzieję, że wpisze się on jako impreza cykliczna w kalendarz imprez kulturalnych gminy Rzeczniów. Planowane jest dalsze poszukiwanie chętnych mieszkańców, grup lokalnych, które mogą skutecznie animować swoich znajomych, sąsiadów do działań regionalnych.
Organizatorzy Festiwalu otwarci są na interesujące pomysły tych wszystkich, którym zależy na rozwoju naszej gościnnej gminy.


Opracowała Krystyna Wojtowicz