Krajobraz rowerzysty

Do niewątpliwych zalet gminy Rzeczniów zaliczyć należy czyste i niezdewastowane środowisko. Brak jest tu zakładów przemysłowych emitujących zanieczyszczenia.
W krajobrazie gminy Rzeczniów dominują rozlegle pola uprawne. Tu również jest ziemia plantacji porzeczek, aroni, malin oraz liczne sady wiśniowe.
Traktem, gościńcem, dróżką

Nasze polne i leśne drogi to idealne ścieżki rowerowe. Natomiast zmotoryzowani odnajdą tu pełne uroku trasy wiodące bocznymi drogami pośród wiejskiego pejzażu. Przez gminę przebiega trasa Pieszej Pielgrzymki Młodzieży o Trzeźwość Narodu z Warszawy Struga do Miejsca Piastowego( 6 lipca). Mieszkańcy Rzeczniowa oferują strudzonym pielgrzymom bezpłatną gościnę i nocleg.

Lasy
Występujące w gminie Rzeczniów lasy i tereny przyleśne nadają się znakomicie do celów rekreacyjno- turystycznych. Lasy mają tu charakter wyżynno-górski, w odróżnieniu od kompleksów leśnych w pozostałej części województwa mazowieckiego, gdzie przeważają lasy nizinne.
Spotykamy tu prawie wszystkie rodzime gatunki drzew. Bogate runo leśne jest złożone z borówki czernicy i brusznicy, kostrzewy a także mchów. Lasy grzybowe stanowią ostoję wielu gatunków zwierząt łownych i chronionych. Występują tu gatunki pospolite dla lasów niżowych: dziki, sarny, jelenie, lisy, chronione łasice, borsuki i kuny, sezonowo łosie. W zaroślach śródpolnych żyją zające, skoczki, myszy, jeże i ryjówki. Ptaki reprezentowane są przez: myszołowy, jarząbki, skowronki borowe, sikorki, wrony, sroki, sójki, dzięcioły. Z gadów i płazów, spotykane są: jaszczurka zwinka, żmija, padalec, żaby i ropuchy.
Ciekawostka: Widuje się tu czarne bociany, derkacze, sokoła pustułkę a nawet bobry co świadczy o czystości środowiska.


Źródła
Atutem gminy są tereny źródliskowe Krępianki i czysta woda tej rzeki. Łąki, które zachowały się głównie w dolinie Krępianki, są naturalnym zbiorowiskiem różnorodnej roślinności łąkowej i torfowiskowej.

Bocianie sejmiki
W sierpniu odlatują od nas bociany. Właśnie w tym sezonie na łąkach lub polach możemy obserwować ich zgrupowania tzw. sejmiki bocianie. Na niebie stada tych ptaków ćwiczą wspólnie szybowanie, przygotowując się w ten sposób do dalekiej wędrówki na południe.
Ciekawostka: uczniowie gimnazjum w ramach projektu zdiagnozowali gniazda bocianie na terenie gminy. Z ich obserwacji wynika, że wzrasta liczebność gniazd. Najwięcej gniazd zlokalizowano w pobliżu Rzechowa i Kotłowacza. Bociany czują się tu bardzo dobrze.

Gdzie znaleźć raj?
W gminie Rzeczniów można znaleźć mnóstwo bajecznych miejsc nieskażonych działalnością człowieka, które cieszą oko i stanowią ukojenie dla ciała. Peryferyjne zakątki w gminie kuszą różnorodnością przyrody i pięknym krajobrazem. Szum drzew, śpiew ptaków i rześkie powietrze są atutami okolicznych terenów. Tu odpoczniemy po ciężkim tygodniu w pracy, znajdziemy schronienie przed szybkim życiem w miejskich aglomeracjach.,