szkolenia

Warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny nabór uczestników warsztatów szkoleniowych.

1. Warsztat PLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH I PARTNERSTW - 8 - 11 czerwca 2017 r.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

2. Warsztat KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA WIEJSKĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ -30 marca - 2 kwietnia 2017

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

3. Warsztat KOMUNIKACJA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - 25 - 28 maja 2017r.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

4. Warsztat PROJEKT. I CO DALEJ? - 16 - 19 marca 2017r.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.
Warsztaty organizowane są cyklicznie a nabór na nie ogłaszany jest co kwartał. Kolejny nabór zostanie ogłoszony w maju 2016 r.

 

Źródło: www.fundacjawspomaganiawsi.pl


Warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny nabór uczestników warsztatów szkoleniowych.

1. Warsztat PLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH I PARTNERSTW - 2-5 czerwca 2016 r.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

2. Warsztat KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA WIEJSKĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ -30 czerwca - 3 lipca 2016

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

3. Warsztat KOMUNIKACJA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - 7-10 kwietnia 2016

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.
Warsztaty organizowane są cyklicznie a nabór na nie ogłaszany jest co kwartał. Kolejny nabór zostanie ogłoszony w maju 2016 r.

 

Źródło: www.fundacjawspomaganiawsi.pl


Warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny nabór uczestników warsztatów szkoleniowych.

1. Warsztat PLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH I PARTNERSTW - 25-28 lutego 2016r.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy.

2. Warsztat KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA WIEJSKĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ - 21-24 stycznia 2016r.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy.

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.
Warsztaty organizowane są cyklicznie a nabór na nie ogłaszany jest co kwartał. Kolejny nabór zostanie ogłoszony w lutym 2016 r.

 

Źródło: www.fundacjawspomaganiawsi.pl


 

 1. Warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi
 2. Turystyka - szansa dla rolnika
 3. PROJEKTANTK@.PL
 4. Wolontariat w NGO – szansa na rozwój organizacji
 5. Budujemy współpracę na Mazowszu
 6. Warsztaty dla organizacji pozarządowych
 7. Seminarium informacyjne
 8. Zarządzanie Projektami Społecznymi
 9. Planowanie i Realizacja Projektów Społecznych i Partnerstw
 10. Komunikacja w Społeczności Lokalnej

 

Warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny nabór na organizowane w I kwartale 2013 r. bezpłatne warsztaty:

 

Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/8-planowanie-i-realizacja-projektow-spolecznych

 

Komunikacja w społeczności lokalnej

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/13-komunikacja-w-spo%C5%82ecznosci-lokalnej

 

Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/12-ksi%C4%99gowo-prawne-podstawy-zarz%C4%85dzania-wiejsk%C4%85-organizacj%C4%85-pozarz%C4%85dow%C4%85

 

 

Zasady naboru opisane zostały w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych warsztatów wraz z formularzem zgłoszeniowym są do pobrania z powyższych linków znajdujących się na stronie Fundacji www.fww.org.pl lub portalu Witryna Wiejska www.witrynawiejska.org.pl

 

Źródło: http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl

 


„Turystyka – szansa dla rolnika”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizuje projekt Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. – „Turystyka – szansa dla rolnika” w ramach, którego odbywają się bezpłatne szkolenia. Szkolenie skierowane jest do rolników, zamieszkujących teren całego Mazowsza.

Kursy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Poddziałania 8.1.2 PO KL „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” w ramach projektu „Turystyka szansa dla rolnika”.

Biuro Projektu

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Smolna 12
00-375 Warszawa

tel: 22 566 47 71

Rekrutacja trwa. Więcej informacji na stronie projektu www.agroturystyka.armsa.pl

Źródło: http://modr.mazowsze.pl

 

 


PROJEKTANTK@.PL

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. realizuje Projekt: PROJEKTANTK@.PL
Celem ogólnym Projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno - zawodowej i poprawa zdolności do samo lub zatrudnienia 48 kobiet odchodzących z rolnictwa zamieszkałych powiat lipski i zwoleński podregionu radomskiego województwa mazowieckiego poprzez kompleksowe działania doradczo-szkoleniowe ułatwiające im wejście na rynek pracy i podjęcie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym.
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.
W ramach projektu prowadzone będą szkolenia zawodowe:
ARANŻACJA I PROJEKTOWANIE OGRODÓW,
FLORYSTYKA OKOLICZNOŚCIOWA,
NOWOCZESNE TECHNIKI WYKAŃCZANIA WNĘTRZ,
FOTOGRAFIA OKOLICZNOŚCIOWA Z GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ

Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.
ul. Zwoleńska 9 (II piętro), 27-300 Lipsko
Tel. kom. 0 660 677 232
Tel/fax: (48) 378 02 14
e-mail: cbpk@cbpk.pl, www.cbpk.pl

Osoby do kontaktu:
Kierownik Projektu – Sylwia Barańska
Pracownik ds. obsługi projektu – Paulina Gołombniak
 


„Wolontariat w NGO – szansa na rozwój organizacji”

 

Dnia 27 marca br. w Hotelu Gromada w Radomiu (ul. Narutowicza 9) w godz. 16.00-19.30 odbędzie się konferencja „Wolontariat w NGO – szansa na rozwój organizacji”. Organizatorami konferencji są Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski oraz Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie. Harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.mazowieckie.pl w zakładce NGO.

Źródło: www.mazowieckie.pl

 


„Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji”

 

19 marca 2012r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Lipsku odbędzie się spotkanie Lipskiej Grupy Roboczej w ramach projektu „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji”. Organizacje zainteresowane współpracą w projekcie  proszone są o kontakt z Pauliną Sobieszuk 22 652 22 66 lub p.sobieszuk@mazowia.org.pl. Informacje o spotkaniu dostępne są na stronie Starostwa Powiatowego w Lipsku.

 

 


Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła kolejne nabory na warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Do udziału w warsztatach zapraszane są tylko i wyłącznie dwuosobowe zespoły z organizacji. Warsztaty odbędą się w Łowiczu w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr w terminach podanych poniżej.

1. „Zarządzanie projektami społecznymi” – dla osób, które planują być lub są koordynatorami projektów. Warsztaty odbędą się w dniach 22-24.06.2012r. Termin zgłoszenia 11.05.2012r. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach powinny szczegółowo wypełnić  formularz zgłoszeniowy (do pobrania z portalu internetowego prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl) i przysłać go pocztą lub e-mailem na adres Fundacji.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdują się na stronie: http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/10-zarzadzanie-projektami-spolecznymi

2. „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw”.  

Warsztaty odbędą się w dwóch terminach:  26-29.04.2012r. oraz 28.06-01.07.2012r. Termin zgłoszenia dla pierwszego warsztatu upływa 27.03.2012r., dla drugiego – 11.05.2012r. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach powinny szczegółowo wypełnić  formularz zgłoszeniowy (do pobrania z portalu internetowego prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl) i przysłać go pocztą lub e-mailem na adres Fundacji.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdują się na stronie: http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/8-planowanie-i-realizacja-projektow-spolecznych

3. „Komunikacja w społeczności lokalnej”.

Warsztaty odbędą się w dniach 13-15.04.2012r. Termin zgłoszenia 19.03.2012r. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach powinny szczegółowo wypełnić  formularz zgłoszeniowy (do pobrania z portalu internetowego prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl) i przysłać go pocztą lub e-mailem na adres Fundacji.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdują się na stronie: http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/13-komunikacja-w-spo%C5%82ecznosci-lokalnej

Źródło: www.witrynawiejska.org.pl

 

 


Seminarium informacyjne
"Zmiany w systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

 

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na seminarium na temat: "Zmiany w systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujące od 1 stycznia 2012r."

Seminarium odbędzie się 30 stycznia 2012r. w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie, Rzeczniów 1

Tematyka seminarium:

1. Szczegółowy Opis priorytetów PO KL
2. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO Kl
3. Zasady finansowania PO KL

Rozpoczęcie spotkania - godzina 10:00

Serdecznie zapraszamy

 

 

FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI
ogłasza nabór uczestników na warsztaty szkoleniowe pt.
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI


Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy nt. obowiązujących zasad zarządzania projektem na wszystkich etapach jego realizacji i rozliczania.

Kto może wziąć udział w warsztatach?

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców, planujących być lub będących koordynatorami projektów.

Do udziału w warsztatach zapraszamy tylko i wyłącznie dwu-osobowe zespoły z organizacji.

Pierwszeństwo zakwalifikowania się na listy uczestników będą miały te osoby, które wcześniej uczestniczyły w organizowanych przez Fundację warsztatach pt.: „Planowanie i realizacja projektów społecznych” lub „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw”.

Czego można będzie się nauczyć?

Celem jest przygotowanie uczestników warsztatów do prawidłowego koordynowania, monitorowania i ewaluowania planowanych/realizowanych projektów.

Program warsztatów zawiera podstawowe informacje niezbędne każdemu, kto zamierza pełnić bądź pełni funkcję koordynatora projektu.

W trakcie warsztatów przedstawimy następujące informacje niezbędne do prawidłowego zarządzania projektem:

 • Zasada jakościowego zarządzania projektem – model TQM;
 • Podstawowe narzędzia jakościowej komunikacji w projekcie;
 • Wykorzystanie ramy logicznej w zarządzaniu projektem;
 • Podstawowe zasady i narzędzia monitoringu w projekcie;
 • Podstawowe zasady i narzędzia ewaluacji w projekcie;
 • Podstawowe zasady i narzędzia promocji projektu;
 • Główne zasady sporządzania raportów z realizacji projektu.

Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział we wszystkich zajęciach otrzymują zaświadczenia o ukończeniu warsztatu.

Koszt udziału w warsztatach:

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Gdzie i w jakich terminach będą odbywać się warsztaty?

Warsztaty odbywać się będą w Łowiczu w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Terminy Warsztatów: 02-04 marca 2012
Termin zamknięcia naboru uczestników:  06 lutego 2012

W pierwszym dniu warsztatu, zajęcia rozpoczynają się około godz. 14,oo a ostatniego dnia kończą ok. godz. 12.00

UWAGA: Jednorazowo w warsztacie może brać udział maksymalnie 26 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt udziału w warsztatach:

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na www.witrynawiejska.pl

Źródło: www.witrynawiejska.org.pl

 

 

FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI
ogłasza kolejny nabór uczestników warsztatów szkoleniowych pt.
Planowanie i Realizacja Projektów Społecznych i Partnerstw


Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowywania wniosków o dotacje oraz prowadzenia współpracy w ramach partnerstw

Kto może wziąć udział w warsztatach?

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli początkujących organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.

Do udziału w warsztatach zapraszamy tylko i wyłącznie dwu-osobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej.

Osoby, które brały udział we wcześniej organizowanych przez FWW warsztatach pt.: „Planowanie i realizacja projektów społeczności”, nie będą mogły wziąć w nich udziału w tych warsztatach (poszerzonych o partnerstwa).

Czego można będzie się nauczyć?

Celem jest podzielenie się z uczestnikami praktyczną wiedzą pomocną przy planowaniu i realizacji projektów oraz przygotowanie organizacji do budowania efektywnych partnerstw pozwalających na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów społecznych w środowiskach wiejskich.

Program warsztatów zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej początkującej organizacji społecznej do rozpoczęcia skutecznego poszukiwania środków i efektywnego działania, także w ramach partnerstw.

Przedstawimy wszystkie elementy procesu „od pomysłu do projektu”:

 • Czym jest projekt, program, wniosek o dotację/grant?
 • Definiowanie problemu i grupy odbiorców naszych działań.
 • Określanie celów, sposobu zarządzania, zadań do wykonania i spodziewanych efektów projektu.
 • Analiza ekonomiczno-społeczna przedsięwzięcia (określenie zasobów, partnerzy lokalni - jak zdobywać sojuszników, źródła finansowania działalności).
 • Dobór optymalnych metod działania.
 • Tworzenie harmonogramu prac i jego kontrola, podział ról.
 • Tworzenie budżet projektu.
 • Narzędzia bieżącej i końcowej oceny działań i efektów projektu.

Ponadto w programie:

 • Czym kierują się organizacje przyznające fundusze?
 • Jakie są podstawowe oczekiwania sponsorów/donatorów i jak je spełnić?
 • Gdzie i jak szukać potencjalnych partnerów.
 • Jaką formę partnerstwa wybrać.
 • Jak prowadzić spotkania w partnerstwach.
 • Jak definiować i rozwiązywać problemy przez i w partnerstwach.

Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział we wszystkich zajęciach otrzymują zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Gdzie i w jakich terminach będą odbywać się warsztaty?

Warsztaty odbywać się będą w Łowiczu w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
Data Warsztatu: 23-26 lutego 2012
Termin zamknięcia naboru uczestników: 12 stycznia 2012
 
W pierwszym dniu warsztatu, zajęcia rozpoczynają się około godz. 13,oo a ostatniego dnia kończą ok. godz. 13.00.

UWAGA: Jednorazowo w warsztatach może brać udział maksymalnie 26 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt udziału w warsztatach:

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na www.witrynawiejska.pl

Źródło: www.witrynawiejska.org.pl

 

 

FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI
ogłasza nabór uczestników warsztatów szkoleniowych pt.:
Komunikacja w Społeczności Lokalnej


Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w przełamywaniu barier utrudniających skuteczną komunikację, w oparciu o zasady zapewniające poszanowanie interesów wszystkich zainteresowanych stron.

Kto może wziąć udział w warsztatach?

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji) działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.

Do udziału w warsztatach zapraszamy tylko i wyłącznie dwu-osobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej. Pierwszeństwo zakwalifikowania się na listy uczestników będą miały te osoby, które wcześniej uczestniczyły w organizowanych przez Fundację warsztatach pt.: „Planowanie i realizacja projektów społecznych” i/lub „Zarządzanie projektami społecznymi”.

Kto poprowadzi warsztat?

Warsztat prowadzony będzie przez psycholożkę społeczną mająca doświadczenie w szkoleniach dotyczących komunikacji społecznej i tzw. „umiejętności miękkich”.

Czego można będzie się nauczyć?

Celem jest przygotowanie uczestników do skuteczniejszej współpracy z mieszkańcami, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.
Podczas 2 dniowego warsztatu, jego uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób w małych , lokalnych środowiskach, budować trwały kontakt, oparty na wiarygodnym przekazie/komunikacie. Na warsztacie nie uczymy technik a tworzenia przekazu opartego na wzajemnym szacunku i szczerości.

W trakcie warsztatu w sposób teoretyczny i praktyczny przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia i tzw. „umiejętności miękkie”, pomagające lub utrudniające komunikację:

 • Emocje – jak je kontrolować?
 • Inteligencja emocjonalna – czym jest i jak ją wykorzystać?
 • Podstawowe zagadnienia z metody Porozumienia Bez Przemocy
 • Negocjacje Win-Win;
 • Zasady komunikacji skoncentrowane na potrzebach odbiorców działań organizacji;
 • Zasady komunikacji skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów a nie ich unikaniu;
 • Jak prawidłowo określić cel wystąpienia publicznego i potrzeby odbiorców tego wystąpienia;
 • Promocja działań to nie chwalenie się. W jakim celu prowadzi się promocję i jak poprawnie promować podejmowane działania.

Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział we wszystkich zajęciach otrzymają zaświadczenia o ukończeniu warsztatu.

Gdzie i w jakich terminach będą odbywać się warsztaty?

Warsztaty odbywać się będą w Łowiczu w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Poniżej podajemy terminy warsztatów.

Data Warsztatu: 17-19 lutego 2012
Termin zamknięcia naboru uczestników: 12 stycznia 2012

Data Warsztatu: 16-18 marca 2012
Termin zamknięcia naboru uczestników: 06 lutego 2012

W pierwszym dniu warsztatu, zajęcia rozpoczynają się około godz. 14.00, a ostatniego dnia kończą ok. godz. 12.00.

UWAGA: Jednorazowo w warsztacie może brać udział maksymalnie 16 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt udziału w warsztatach:

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na www.witrynawiejska.pl

Źródło: www.witrynawiejska.org.pl