Ankieta - gaz ziemny

 

 


Aktualności

Rolniku, przygotuj się na spis rolny!
2020.08.03 15:02

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

 

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne
2020.07.16 10:42

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszaiwe wydał ostrzeżenie I stopnia dla Województwa Mazowieckiego w związku z mozliwościa wystąpienia burz z gradem w czwartek 16 lipca w godz. 14.00 - 23.00.

 

 

Rejestr Danych Kontaktowych
2020.07.16 10:35

Ministerstwo Cyfryzacji w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych, uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych.

 

 

KRUS rozdaje nagrody
2020.07.10 11:06

Uwaga najmłodsi mieszkańcy wsi! KRUS Rozdaje nagrody!

Z myślą o Was Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników przygotowała kurs e-learningowy dla dzieci w wieku 6-14 lat „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

 

 

 

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości dot. nieodpłatnej pomocy prawnej
2020.07.09 14:32

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

 

 

Frekwencyjna Bitwa o wozy - II tura
2020.07.09 10:03

W niedzielę 12 lipca odbędzie się II tura wyborów, kiedy to udamy się do urn wyborczych i oddamy swój głos na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To nasza druga szansa, aby otrzymać samochód strażacki.

 

 

Sesja absolutoryjna Rady Gminy Rzeczniów
2020.07.02 11:20

We wtorek 30 czerwca odbyła się Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Rzeczniów. Po wcześniejszym zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, Radni Gminy jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Rzeczniów Karolowi Burkowi.

 

Transmisja Sesji Rady Gminy Rzeczniów
2020.06.30 10:08

Transmisje sesji Rady Gminy Rzeczniów możecie Państwo obejrzeć w poniższym linku.

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne
2020.06.25 15:21

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał ostrzeżenie o możliwości wystąpienia burz z gradem na terenie powiatu lipskiego 25 czerwca 2020r. od godz. 13.30.

 

 

Bitwa o Wozy
2020.06.25 13:49

W najbliższą niedzielę, celebrować będziemy Święto Demokracji w Polsce, po 5 latach udamy się do urn wyborczych i oddamy swój głos na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w Wyborach Prezydenckich to także wspaniała okazja do wsparcia Naszej Gminy oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej poprzez akcję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Bitwa o Wozy”.

 

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego podczas wyborów 28 czerwca
2020.06.25 13:10

W najbliższą niedzielę 28 czerwca odbędą się Wybory Prezydenckie. Lokale wyborcze otwarte zostaną o godzinie 7.00, głosowanie trwać będzie do godz. 21.00. Lokale wyborcze na terenie Gminy Rzeczniów pozostają w stałych lokalizacjach.

 

Ostrzeżenie IMGW
2020.06.22 08:50

  Insttut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał ostrzeżenie dla Powiatu Lipskiego, w którym prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu oraz porywistym wiatrem. Ważnosć ostrzeżenia: od godz. 09.00 22 czerwca do godz. 03.00 23 czerwca.

 

Informacja KRUS w sprawie niezwłocznego zgłaszania wypadków rolników
2020.06.19 10:37

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.
 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne
2020.06.19 09:27

Instytut Meteorologii i Gopsodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostreżenie dla naszego regionu, z którego wynika, iż 19 czerwca w godz. 11.00 - 24.00 prognozowane jest wystąpienie burz z opadami deszczu oraz porywisty wiatr.

 

 

Środki Ochrony Indywidulanej dla OSP z KSRG
2020.06.17 13:53

Ochotnicze Straże Pożarne z Mazowsza zrzeszone w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym otrzymały od samorządu województwa mazowieckiego środki ochrony indywidualnej przeznaczone do walki z COVID-19. Z terenu Gminy Rzeczniów są to jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna Rzeczniów oraz Ochotnicza Straż Pożarna Pawliczka.
 

 

Nowy sprzęt komputerowy w ramach projektu "Zdalna Szkoła+"
2020.06.17 13:24

Gmina Rzeczniów po raz drugi otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu do zdalnej nauki. W ramach drugiego konkursu grantowego "Zdalna Szkoła +" zorganizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Rzeczniów zakupiła 18 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz Modemy LTE.
stowościach”.

 

5,5 MILIONA ZŁ DLA GMINY RZECZNIÓW
2020.06.10 13:22

5 czerwca odbyło się spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podczas którego Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek oraz Skarbnik Gminy Edyta Walczyk podpisali umowę w sprawie udzielenia pożyczki w 50% umarzalnej na kwotę prawie 5,5 miliona zł.

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne
2020.06.10 11:47

Instytut Meteorologii i Gopsodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostreżenie dla naszego regionu, z którego wynika, iż 10 czerwca w godz. 06.00 - 21.00 prognozowane jest wystąpienie burz z opadami deszczu oraz porywisty wiatr.

 

Ostrzeżenie IMGW
2020.06.08 11:03

Instytut Meteorologii i Gopsodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostreżenie dla naszego regionu, z którego wynika, iż  8 czerwca w godz. 12.00 - 24.00 prognozowane jest wystąpienie burz z opadami deszczu.

 

LGD "Krzemienny Krąg" ogłasza nabór wniosków
2020.06.05 10:46

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,  Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy.
 

 

Gmina Rzeczniów Perłą Mazowsza
2020.06.01 12:41

Dziś otrzymaliśmy z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych publikację, w której zostaliśmy wyróżnieni jako Lider Zmian 2019. Jest to publikacja poświęcona projektom dofinansowanym ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus.
2020.05.29 14:50

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus.
Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

 

Przymrozki wiosenne
2020.05.29 13:21

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Rzeczniów w dniach 21-22 maja 2020 r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, Wójt Gminy Rzeczniów, mając na uwadze realny termin oszacowania upraw, informuje producentów rolnych, których uprawy uległy uszkodzeniu przez w/w zjawisko, że ostateczny termin składania wniosków o oszacowanie powstałych szkód w gospodarstwach rolnych upływa w dniu 10 czerwca 2020 roku.

 

Punkt Obsługi w Urzędzie Gminy
2020.05.29 08:54

Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek informuje, że Urząd Gminy kontynuuje bezpośrednią obsługę interesantów. W punkcie obsługi znajdującym się na parterze budynku mieszkańcy od kilku tygodni mogą załatwić wszystkie sprawy.

 

Światłowód w Gminie Rzeczniów
2020.05.29 08:48

Już niebawem mieszkańcy naszej gminy uzyskają dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego. Wszystko za sprawą współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach spółki FIBEE I oraz FIBEE IV wybudują otwartą sieć światłowodową, która udostępniona będzie zarówno lokalnym, jaki i ogólnopolskim dostawcom usług światłowodowych (Internet i telewizja cyfrowa).

 

Ankieta dla przedstwicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej
2020.05.26 08:50

Poniżej znajdziecie Państwo link do ankiety skierowanej do Podmiotów Ekonomii Społecznej. Ankieta służy zebraniu danych dotyczących sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w obliczu wybuchu pandemii COVID-19 w poszczególnych Państwach Członkowskich.

 

 

Informacja o zakończonej ocenie wniosków przez LGD Krzemienny Krąg
2020.05.26 08:26

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”.
 

 

Trwają prace na zakupionej nieruchomości w Rzeczniowie
2020.05.21 15:09

Kilka tygodni temu informowaliśmy Państwa o podjętych działaniach w związku z zakupem działek
na potrzeby obsługi cmentarza parafialnego w Rzeczniowie położonych przy drodze gminnej od ronda w kierunku cmentarza.
Teraz możemy podzielić się z Państwem kolejną dobrą wiadomością. W kwietniu Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek podpisał z właścicielem nieruchomości akt notarialny na zakup przedmiotowych działek.


 

 

Gazyfikacja gminy -nowe informacje
2020.05.19 15:25

Otrzymaliśmy informację od Polskiej Spółki Gazownictwa, iż kontynuowane są działania zmierzające do gazyfikacji Gminy Rzeczniów i budowy infrastruktury w celu przyłączenia nowych klientów do sieci gazowej.

 

 

 

 

Punk Obsługi Interesanta w Urzedzie Gminy w Rzeczniowie
2020.05.18 15:19

Wójt Gminy Karol Burek informuje, że od kilku dni w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie funkcjonuje punkt obsługi, w którym mieszkańcy mogą załatwić wszystkie sprawy bez konieczności wchodzenia na wyższe piętra.

 

 

 

Podsumowanie akcji szycia maseczek dla mieszkańców gminy
2020.04.30 15:25

Możemy pochwalić się, iż inicjatywa szycia maseczek zorganizowana przez Wójta Gminy Rzeczniów Karol Burek została dziś podsumowana. Akcja zjednoczyła 41 Pań, które uszyły łącznie ponad 4500 szt. maseczek ochronnych. Materiał zakupiony został z Budżetu Gminy Rzeczniów. Zakupiono ponad 250m bawełny i 4 km gumy.

 

 

 

TUW przekazał środki na walkę z koronawirusem w Gminie Rzeczniów
2020.04.20 10:58

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przekazało środki finansowe na walkę z koronawirusem w Gminie Rzeczniów. Fundusze te przeznaczone zostały na zakup środków ochronnych osobistej dla pracowników ośrodków zdrowia, instytucji publicznych, strażaków oraz mieszkańców gminy.

 

 

Nowy sprzęt komputerowy w ramach projektu
2020.04.15 11:03

Gmina Rzeczniów zakupiła sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla uczniów do nauki zdalnej w ramach konkursu grantowego „Zdalna Szkoła”.

 

 

 

Święto Chrztu Polski
2020.04.06 11:17

14 kwietnia obchodzić będziemy Państwowe Święto Chrztu Polski.
Zachęcamy do uczczenia tego święta poprzez wywieszenie Flagi Państwowej.

 

 

Tarcza Antykryzysowa - wsparcie PUP
2020.04.06 11:03

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 02.04.2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2020”

 

 

 

 

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS
2020.04.06 10:42

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach
to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

 

 

 

 

Przekazanie środków dezynfekujących na rzecz Gminy Rzeczniów
2020.04.03 10:01

2 kwietnia w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie miała miejsce niecodzienna sytuacja, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić. W tym ciężkim okresie epidemii zgłosił się darczyńca, który przekazał środki dezynfekujące na rzecz Gminy Rzeczniów.

 

 

 

Planowana inwestycja budowy placu do obsługi cmentarza w Rzeczniowie
2020.03.31 14:17

Już dziś możemy się z Państwem podzielić dobrą wiadomością.
27 marca Rada Gminy Rzeczniów podjęła Uchwałę w sprawie nabycia przez Gminę Rzeczniów nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cel publiczny związany z budową placu do obsługi cmentarza parafialnego w Rzeczniowie.

 

 

 

Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem
2020.03.27 12:34

Tymczasowe zalecenia  dla pracodawców w związku z koronawirusem

 

 

 

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy
2020.03.25 13:47

Informacja Wójta Gminy Rzeczniów dot. zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Rzeczniowie

 

 

 

Informacja dot. zawieszenia dzialania PSZOK
2020.03.25 11:49

Informacja dot. zaiweszenia dzialalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzeczniowie

 

 

 

Zalecenia dot. izolacji domowej
2020.03.24 10:36

Zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lipsku dot. izolacji domowej.

 

 

 

 

 

Jak załatwić sprawę w urzędzie podczas epidemii? - przez internet. Wystarczy profil zaufany.
2020.03.23 09:59

Coraz więcej urzędów państwowych i samorządowych modyfikuje zasady obsługi klienta podczas epidemii koronawirusa. Bezpośrednie kontakty są ograniczone do niezbędnego minimum. Tak jest również w naszym urzędzie.

 

 

 

Nowa usluga
2020.03.20 12:04

Komunikat dot. nowej usługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczniowie

 

 

 

Komunikat GOPS - zmiana nr telefonu
2020.03.20 12:01

Komunikat Gminnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczniowie dot. zmiany nr telefonu podczas dyżurów weekendowych

 

 

 

Przerwa w dostawie prądu w Rzeczniowie
2020.03.19 08:36

Informacja dot. przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców Solectwa Rzeczniow w dniu 20.03.2020r. w godz. 10.00 - 13.00.

 

 

 

 

Komunikat dot. dyżurów telefonicznych GOPS w Rzeczniowie
2020.03.18 14:38

Komunikat dot. dyżurów telefonicznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczniowie

 

 

 

Komunikat PSSE w Lipsku
2020.03.18 11:13

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lipsku dla Pacjentów bezobjawowych

 

 

 

Komunikat KRUS
2020.03.16 15:18

Komuniakt Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS

 

 

 

 

Najważniejsze informacje i zalecenia dot. koronawirusa
2020.03.13 14:55

Poniżej przedstawiamy infografiki dot. najważniejszych informacji o koronawirusie oraz zaleceniach Ministerstwa Zdowia i Dyrektora POZ w Rzeczniowie.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 LGD Krzemienny Krąg
2020.03.13 08:43

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 

 

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dot. możliwości uzyskania dofinansowania "Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”
2020.03.03 10:53

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego otwartym konkursem ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 roku w obszarze „ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zadanie: „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjno - szkoleniowym prowadzonym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM.

 

XVIII Ogólnokrajowy Konkur Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2020.03.02 12:03

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

 

 

 

Podpisanie umowy na budowę instalacji OZE
2020.03.02 11:40

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie podpisano umowy na realizację zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 

 

Wyjazd do 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
2020.02.25 11:24

W środę 19 lutego w Dzień Nauki Polskiej Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski zorganizował wyjazd do 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

 

Wykład UTW
2020.02.24 08:02

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zaprasza swoich studentów na wykład z cyklu: WIEDZA W PRAKTYCE PODATKI, PITY, ULGI

 

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”
2020.02.18 09:34

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.3 Kształtowanie liderów społecznych


 

 

Teleopaski dla mieszkańców Gminy
2020.02.12 10:39

20 stycznia w Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach odbyło się niecodzienne spotkanie. Osoby starsze biorące udział w pilotażowym programie "Usługi teleopiekuńcze dla mieszkańców Rzeczniowa powyżej 65 roku życia" otrzymały z rąk Wójta Gminy Rzeczniów Karol Burek specjalne opaski z "Przyciskiem SOS", które gwarantują całodobową opiekę Telecentrum.

 

Gminne Eliminacje OTWP 2020
Spotkanie noworoczne z Parlamentarzystami Ziemi Radomskiej
Wykład UTW
Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Gospodarka odpadami
Wigilia w OSP Pawliczka
Ostrzeżenie IMGW
Spotkanie oplatkowe przedstawicieli NGO
Szkolenie dla NGO
Otwacie i poświęcenie ulicy Iłżeckiej w Grabowcu
Podsumowanie Co za Jazda!
Wykład UTW
Jubilaci 2019
3 Forum Animatorów Kultury Powiatu Lipskiego
Inwestycja drogowa w miejscowości Wincentów
Inwestycje drogowe w miejscowości Marianów
Ogień Niepodległości
Gmina Rzeczniów z prestiżowym wyróżnieniem "Lider Zmian"
Podpisanie umów o dofinansowanie w LGD Krzemienny Krąg
Otwarcie i poświęcenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybiczyźnie
Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy drogi w Wincentowie
Spotkanie NGO z animatorem mOWES
Zapłocie - zagospodarowani przestrzeni publicznej w Rzeczniowie w ramach MIAS 2019
Podziękowania dla Delegacji Dożynkowej
Święto Bułki i Sąsiada
Taneczne zakończenie lata w Rzeczniowie
Uroczyste otwarcie Bibiloteki w Pasztowej Woli
Odsłonięcie tablic na Cmentarzu w Grabowcu oraz 76. rocznica Pacyfikacji wsi Zawały i Mołdawa
80. rocznica Bitwy pod Rzechowem
Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipsku
Akcja Masz Głos
XVI Rzeczniowski Rajd Rowerowy "Ty i Ja. Rowery dwa" i Co za Jazda! Rzeczniów
Nowy rok szkolny, nowe klasy, szatnie, nowe znajomości i nowe… przedszkole.
Ostrzeżenie przed upałami
Przegląd inwestycji drogowej w Ciecierówce
Święto Wojska Polskiego
Rocznica Bitwy pod Ciecierówką
Seniorzy z dofinansowaniem
Ostrzeżenie przed burzami
Inwestycje drogowe w miejscowościach Mołdawa i Aleksandrów
Festiwal w DECHĘ! Zabujaj się w Rzeczniowie
Ostrzeżenie
Apel Prezesa KRUS
Nagroda Wójta dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019
Sesja Absolutoryjna
Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW
X Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze
Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Modrzejowej
"Piotruś Pan" w Rzeczniowie
Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW
Łokiem Podkuńconki
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Walne zebranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu lipksiego
Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW
Komunikat PPIS
Lokalne partnerstwa PAFW - spotkanie partnerów
Sesja Rady Gminy Rzeczniów z udziałem Poseł na Sejm RP Anny Kwiecień
Akcja "Posprzątajmy Gminę"
Wizyta Wiceministra Obrony Narodowej w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie
Konkurs na opowiadanie
Szkolenie dla rolników
Szkolenie dla organizacji pozarządowych
Wykład UTW Powiatu Lipskiego
Promocja książki
Spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe w Bałtowie
Nabór wniosków o przyznanie pomocy z LGD
Spotkanie z przedstawicielami Powiatu Lipskiego
Podpisanie umowy na dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii
Podsumowanie Zebrań Sołeckich
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
XVII Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019
Eliminacje Gminne OTWP 2019
Szkolenie dla Rolników
Wykład UTW Powiatu Lipskiego
Harmonogram Zebrań Wiejskich
Sieć gazowa w Gminie Rzeczniów
Spotkanie dot. dofinansowania instalacji OZE
Podsumowanie obchodów 100-lecia Niepodległości w Gminie Rzeczniów
Harmonogram Walnych Zebrań Sprawozdawczych jednostek OSP
Szkolenie chemizacyjne
Księgowość dla nie-księgowych - szkolenie dla organizacji pozarządowych
Informacja dotycząca naboru nr 1/2018 Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”
Informacja dot. operacji własnej nr 1/2018/OW Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”
"Kapsuła czasu - łączymy trzy pokolenia" - Rzechowskie Pasjonatki
I Sesja Rady Gminy Rzeczniów kadencji 2018-2023
Potańcówka WKT Rzeczniów
Wykład UTW Powiatu Lipskiego
Radio Kielce o historii Rzeczniowa - Rozmowa z Panią Małgorzatą Szot - Wróblewską
Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
75 roczica Pacyfikacji wsi Zawały
Pani Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP osobiście nadzoruje wydatkowanie rządowych dotacji
Otwarcie i poświęcenie inwestycji drogowych
Rzeczniowski Włóczykij - Akademia Nordic Walking 2018
45 tysięcy trafi do Gminy Rzeczniów
Złote Gody 2018
Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Wólka Modrzejowa - Kochanówka - Etap 1
XIV Rzeczniowski Rajd Rowerowy
75.000zł na realizację projektu partnerskiego w ramach Programu Lokalne Partnerstwa PAFW
Dożynki Województwa Mazowieckiego
Zaproszenie na XIV Rzeczniowski Rajd Rowerowy
Uroczystości pogrzebowe żołnierzy 12. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego poległych 9 września 1939 roku
XIX Dożynki Powiatowo - Gminne 2018
Radomskie Święto Chleba 2018
Informacja LGD
LGD "Krzemienny Krąg" ogłasza nabór wniosków
Obchody 74. rocznicy Bitwy pod Ciecierówką i poświęcenie krzyża karawakowego w Podkońcach
Konkurs na hasło promujące Gminę Rzeczniów
Festiwal w DECHĘ! Zabujaj się w Rzeczniowie 2018
Nagroda Wójta dla najlepszych uczniów
Dofinansowanie na remont Filii Bibliotecznej w Pasztowej Woli
Poświęcenie i uroczyste otwarcie inwestycji
Kolejne inwestycje w oświetleniu ulicznym
Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechowie
Kolejne inwestycje drogowe - Zawały
Zaproszenie na Jubileusz 90-lecia OSP Rzechów i Gminny Dzień Strażaka
Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Rzeczniów
List Prezesa KRUS
Trąba powietrzna w miejscowości Kaniosy
Projekt Partnerski PAFW w Gminie Rzeczniów
Remont Strażnic w Jelance i Płósach
Potańcówka WKT Rzeczniów
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy
Kostka brukowa na placu OSP Rzechów
Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE 2018
XIII Rzeczniowski Rajd Rowerowy
Krzemienny Krąg - Wyniki oceny wniosków
Wykład UTW - marzec
LGD Krzemienny Krąg ogłasza nabór wniosków
Eliminacje Gminne OTWP 2018
Radni i Sołtysi z wizytą w Sejmie
Mazowsze dla Syrii
Ferie z Ekonomią
Wykład UTW
Konkurs
Konkurs plastyczny
Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w Gminie Rzeczniów
Zakończenie oceny wniosków w LGD
Poświęcenie i uroczyste przekazanie autobusu dla ŚDS w Podkońcach
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca
Lampy uliczne w systemie OF-GRID
Kolejna potańcówka WKT Rzeczniów w Karnawale i kolejna świetna zabawa
Budowa i modernizacja strażnic OSP w Gminie Rzeczniów
Wykład UTW
Informacja Wójta Gminy o budowie dróg
List Prezesa KRUS
Aktywnie z rowerem w Gminie Rzeczniów
Jubilaci 2017
Radio Kielce o historii Rzeczniowa
XI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich
Konferencja podsumowująca Tydzień Zrównoważonego Transportu
Wykład