Ankieta - gaz ziemny

 

 

 

 

 


Aktualności

Trwają prace na zakupionej nieruchomości w Rzeczniowie
2020.05.21 15:09

Kilka tygodni temu informowaliśmy Państwa o podjętych działaniach w związku z zakupem działek
na potrzeby obsługi cmentarza parafialnego w Rzeczniowie położonych przy drodze gminnej od ronda w kierunku cmentarza.
Teraz możemy podzielić się z Państwem kolejną dobrą wiadomością. W kwietniu Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek podpisał z właścicielem nieruchomości akt notarialny na zakup przedmiotowych działek.


 

 

Gazyfikacja gminy -nowe informacje
2020.05.19 15:25

Otrzymaliśmy informację od Polskiej Spółki Gazownictwa, iż kontynuowane są działania zmierzające do gazyfikacji Gminy Rzeczniów i budowy infrastruktury w celu przyłączenia nowych klientów do sieci gazowej.

 

Punk Obsługi Interesanta w Urzedzie Gminy w Rzeczniowie
2020.05.18 15:19

Wójt Gminy Karol Burek informuje, że od kilku dni w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie funkcjonuje punkt obsługi, w którym mieszkańcy mogą załatwić wszystkie sprawy bez konieczności wchodzenia na wyższe piętra.

 

 

 

Podsumowanie akcji szycia maseczek dla mieszkańców gminy
2020.04.30 15:25

Możemy pochwalić się, iż inicjatywa szycia maseczek zorganizowana przez Wójta Gminy Rzeczniów Karol Burek została dziś podsumowana. Akcja zjednoczyła 41 Pań, które uszyły łącznie ponad 4500 szt. maseczek ochronnych. Materiał zakupiony został z Budżetu Gminy Rzeczniów. Zakupiono ponad 250m bawełny i 4 km gumy.

 

 

 

TUW przekazałśrodki na walkę z koronawirusem w Gminie Rzeczniów
2020.04.20 10:58

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przekazało środki finansowe na walkę z koronawirusem w Gminie Rzeczniów. Fundusze te przeznaczone zostały na zakup środków ochronnych osobistej dla pracowników ośrodków zdrowia, instytucji publicznych, strażaków oraz mieszkańców gminy.

 

 

Nowy sprzęt komputerowy w ramach projektu
2020.04.15 11:03

Gmina Rzeczniów zakupiła sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla uczniów do nauki zdalnej w ramach konkursu grantowego „Zdalna Szkoła”.

 

 

 

Święto Chrztu Polski
2020.04.06 11:17

14 kwietnia obchodzić będziemy Państwowe Święto Chrztu Polski.
Zachęcamy do uczczenia tego święta poprzez wywieszenie Flagi Państwowej.

 

 

Tarcza Antykryzysowa - wsparcie PUP
2020.04.06 11:03

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż od dnia 02.04.2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2020”

 

 

 

 

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS
2020.04.06 10:42

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach
to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

 

 

 

 

Przekazanie środków dezynfekujących na rzecz Gminy Rzeczniów
2020.04.03 10:01

2 kwietnia w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie miała miejsce niecodzienna sytuacja, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić. W tym ciężkim okresie epidemii zgłosił się darczyńca, który przekazał środki dezynfekujące na rzecz Gminy Rzeczniów.

 

 

 

Planowana inwestycja budowy placu do obsługi cmentarza w Rzeczniowie
2020.03.31 14:17

Już dziś możemy się z Państwem podzielić dobrą wiadomością.
27 marca Rada Gminy Rzeczniów podjęła Uchwałę w sprawie nabycia przez Gminę Rzeczniów nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cel publiczny związany z budową placu do obsługi cmentarza parafialnego w Rzeczniowie.

 

 

 

Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem
2020.03.27 12:34

Tymczasowe zalecenia  dla pracodawców w związku z koronawirusem

 

 

 

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy
2020.03.25 13:47

Informacja Wójta Gminy Rzeczniów dot. zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Rzeczniowie

 

 

 

Informacja dot. zawieszenia dzialania PSZOK
2020.03.25 11:49

Informacja dot. zaiweszenia dzialalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzeczniowie

 

 

 

Zalecenia dot. izolacji domowej
2020.03.24 10:36

Zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lipsku dot. izolacji domowej.

 

 

 

 

 

Jak załatwić sprawę w urzędzie podczas epidemii? - przez internet. Wystarczy profil zaufany.
2020.03.23 09:59

Coraz więcej urzędów państwowych i samorządowych modyfikuje zasady obsługi klienta podczas epidemii koronawirusa. Bezpośrednie kontakty są ograniczone do niezbędnego minimum. Tak jest również w naszym urzędzie.

 

 

 

Nowa usluga
2020.03.20 12:04

Komunikat dot. nowej usługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczniowie

 

 

 

Komunikat GOPS - zmiana nr telefonu
2020.03.20 12:01

Komunikat Gminnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczniowie dot. zmiany nr telefonu podczas dyżurów weekendowych

 

 

 

Przerwa w dostawie prądu w Rzeczniowie
2020.03.19 08:36

Informacja dot. przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców Solectwa Rzeczniow w dniu 20.03.2020r. w godz. 10.00 - 13.00.

 

 

 

 

Komunikat dot. dyżurów telefonicznych GOPS w Rzeczniowie
2020.03.18 14:38

Komunikat dot. dyżurów telefonicznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczniowie

 

 

 

Komunikat PSSE w Lipsku
2020.03.18 11:13

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lipsku dla Pacjentów bezobjawowych

 

 

 

Komunikat KRUS
2020.03.16 15:18

Komuniakt Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS

 

 

 

 

Najważniejsze informacje i zalecenia dot. koronawirusa
2020.03.13 14:55

Poniżej przedstawiamy infografiki dot. najważniejszych informacji o koronawirusie oraz zaleceniach Ministerstwa Zdowia i Dyrektora POZ w Rzeczniowie.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 LGD Krzemienny Krąg
2020.03.13 08:43

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 

 

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dot. możliwości uzyskania dofinansowania "Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”
2020.03.03 10:53

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego otwartym konkursem ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 roku w obszarze „ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zadanie: „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjno - szkoleniowym prowadzonym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM.

 

XVIII Ogólnokrajowy Konkur Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2020.03.02 12:03

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

 

 

 

Podpisanie umowy na budowę instalacji OZE
2020.03.02 11:40

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie podpisano umowy na realizację zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 

 

Wyjazd do 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
2020.02.25 11:24

W środę 19 lutego w Dzień Nauki Polskiej Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski zorganizował wyjazd do 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

 

Wykład UTW
2020.02.24 08:02

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zaprasza swoich studentów na wykład z cyklu: WIEDZA W PRAKTYCE PODATKI, PITY, ULGI

 

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”
2020.02.18 09:34

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.3 Kształtowanie liderów społecznych


 

 

Teleopaski dla mieszkańców Gminy
2020.02.12 10:39

20 stycznia w Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach odbyło się niecodzienne spotkanie. Osoby starsze biorące udział w pilotażowym programie "Usługi teleopiekuńcze dla mieszkańców Rzeczniowa powyżej 65 roku życia" otrzymały z rąk Wójta Gminy Rzeczniów Karol Burek specjalne opaski z "Przyciskiem SOS", które gwarantują całodobową opiekę Telecentrum.

 

Gminne Eliminacje OTWP 2020
2020.02.04 11:49

W dniu 4 lutego 2020roku w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" 2020 zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeczniowie.
 

 

Spotkanie noworoczne z Parlamentarzystami Ziemi Radomskiej
2020.01.17 15:00

W minioną niedzielę 12 stycznia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Podkońcach z inicjatywy Wójta Gminy Rzeczniów Karola Burka odbyło się spotkanie noworoczne przedstawicieli powiatu lipskiego z parlamentarzystami ziemi radomskiej.

 

Wykład UTW
2020.01.16 15:11

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zaprasza swoich studentów na wykład z cyklu: HISTORIA  - Drogi do wolności – Ziemia Lipska
Termin wykładu: 21 stycznia (wtorek) godz. 11oo
Miejsce: Sala widowiskowa LCK

 

Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
2020.01.14 15:15

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że osoby niepełnosprawne mogą skladać wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środkow pomocniczych drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

 

Gospodarka odpadami
2020.01.07 12:53

Urząd Gminy w Rzeczniowie informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rzeczniów Nr XV.88.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 roku stawka opłaty uległa zmianie.
 

 

 

 

Wigilia w OSP Pawliczka
2019.12.23 09:42

W niedzielę 22 grudnia w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawliczce odbyła się Wigilia członków OSP, Stowarzyszenia Kobiety Razem w Pawliczce oraz lokalnej społeczności.

 

Ostrzeżenie IMGW
2019.12.23 09:02

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu lipskiego, które obowiązywać bedzie od 23 grudnia godz. 9.00 do 24 grudnia godz. 18.  Prognozuje się wystąpienie opadów od 25mm do 35mm, lokalnie 40mm.

 

 

Spotkanie oplatkowe przedstawicieli NGO
2019.12.18 09:41

W minioną niedzielę 15 grudnia w remizie Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gmina Rzeczniów. Organizatorami wydarzenia był Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek, Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu oraz Koło Gospodyń Wiejskich Grabowianki. Spotkanie opłatkowe dofinansowane zostało przez MOWES - Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim". Środki na ten cel uzyskała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu, która była gospodarzem wydarzenia.

 

Szkolenie dla NGO
2019.12.13 15:01

Organizacje pozarządowe z terenu naszej Gminy rozwijają się oraz stają się silniejsze i bardziej efektywne, a to za sprawą nowych możliwości pozyskiwania środków oraz dokształcania.
 

 

Otwacie i poświęcenie ulicy Iłżeckiej w Grabowcu
2019.12.09 13:44

W czwartek 28 listopada odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie ulicy Iłżeckiej w Grabowcu. Po wielu latach starań mieszkańców i władz Gminy udało się wygospodarować środki na tę inwestycję. Środki w 100% pochodziły z budżetu Gminy Rzeczniów.

 

Podsumowanie Co za Jazda!
2019.12.06 14:51

29 listopada w siedzibie Radio Rekord FM odbyło się spotkanie podsumowujące  Co Za Jazda w 2019 roku. W spotkaniu wzięli udział partnerzy tegorocznych akcji. Gminę Rzeczniów reprezentował Wójt Gminy Karol Burek, który odebrał z rąk prezesa Stefan Tatarek podziękowanie.
 

 

Wykład UTW
2019.12.06 14:03

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zaprasza swoich studentów na wykład z cyklu: MEDYCYNA NA CODZIEŃ - HIGIENA PSYCHICZNA
Termin wykładu: 12 grudnia 2019 r godz. 11oo
 

 

Jubilaci 2019
2019.12.02 13:39

W środę, 27 listopada, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzeczniowie odbyła się niecodzienna uroczystość. Na wniosek Wójta Gminy Rzeczniów "Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznawanym przez Prezydenta RP odznaczono pary, które przed 50 laty na ślubnym kobiercu powiedziały sobie sakramentalne "tak".

 

3 Forum Animatorów Kultury Powiatu Lipskiego
Inwestycja drogowa w miejscowości Wincentów
Inwestycje drogowe w miejscowości Marianów
Ogień Niepodległości
Gmina Rzeczniów z prestiżowym wyróżnieniem "Lider Zmian"
Podpisanie umów o dofinansowanie w LGD Krzemienny Krąg
Otwarcie i poświęcenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybiczyźnie
Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy drogi w Wincentowie
Spotkanie NGO z animatorem mOWES
Zapłocie - zagospodarowani przestrzeni publicznej w Rzeczniowie w ramach MIAS 2019
Podziękowania dla Delegacji Dożynkowej
Święto Bułki i Sąsiada
Taneczne zakończenie lata w Rzeczniowie
Uroczyste otwarcie Bibiloteki w Pasztowej Woli
Odsłonięcie tablic na Cmentarzu w Grabowcu oraz 76. rocznica Pacyfikacji wsi Zawały i Mołdawa
80. rocznica Bitwy pod Rzechowem
Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipsku
Akcja Masz Głos
XVI Rzeczniowski Rajd Rowerowy "Ty i Ja. Rowery dwa" i Co za Jazda! Rzeczniów
Nowy rok szkolny, nowe klasy, szatnie, nowe znajomości i nowe… przedszkole.
Ostrzeżenie przed upałami
Przegląd inwestycji drogowej w Ciecierówce
Święto Wojska Polskiego
Rocznica Bitwy pod Ciecierówką
Seniorzy z dofinansowaniem
Ostrzeżenie przed burzami
Inwestycje drogowe w miejscowościach Mołdawa i Aleksandrów
Festiwal w DECHĘ! Zabujaj się w Rzeczniowie
Ostrzeżenie
Apel Prezesa KRUS
Nagroda Wójta dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019
Sesja Absolutoryjna
Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW
X Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze
Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Modrzejowej
"Piotruś Pan" w Rzeczniowie
Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW
Łokiem Podkuńconki
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Walne zebranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu lipksiego
Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW
Komunikat PPIS
Lokalne partnerstwa PAFW - spotkanie partnerów
Sesja Rady Gminy Rzeczniów z udziałem Poseł na Sejm RP Anny Kwiecień
Akcja "Posprzątajmy Gminę"
Wizyta Wiceministra Obrony Narodowej w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie
Konkurs na opowiadanie
Szkolenie dla rolników
Szkolenie dla organizacji pozarządowych
Wykład UTW Powiatu Lipskiego
Promocja książki
Spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe w Bałtowie
Nabór wniosków o przyznanie pomocy z LGD
Spotkanie z przedstawicielami Powiatu Lipskiego
Podpisanie umowy na dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii
Podsumowanie Zebrań Sołeckich
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
XVII Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019
Eliminacje Gminne OTWP 2019
Szkolenie dla Rolników
Wykład UTW Powiatu Lipskiego
Harmonogram Zebrań Wiejskich
Sieć gazowa w Gminie Rzeczniów
Spotkanie dot. dofinansowania instalacji OZE
Podsumowanie obchodów 100-lecia Niepodległości w Gminie Rzeczniów
Harmonogram Walnych Zebrań Sprawozdawczych jednostek OSP
Szkolenie chemizacyjne
Księgowość dla nie-księgowych - szkolenie dla organizacji pozarządowych
Informacja dotycząca naboru nr 1/2018 Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”
Informacja dot. operacji własnej nr 1/2018/OW Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”
"Kapsuła czasu - łączymy trzy pokolenia" - Rzechowskie Pasjonatki
I Sesja Rady Gminy Rzeczniów kadencji 2018-2023
Potańcówka WKT Rzeczniów
Wykład UTW Powiatu Lipskiego
Radio Kielce o historii Rzeczniowa - Rozmowa z Panią Małgorzatą Szot - Wróblewską
Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
75 roczica Pacyfikacji wsi Zawały
Pani Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP osobiście nadzoruje wydatkowanie rządowych dotacji
Otwarcie i poświęcenie inwestycji drogowych
Rzeczniowski Włóczykij - Akademia Nordic Walking 2018
45 tysięcy trafi do Gminy Rzeczniów
Złote Gody 2018
Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Wólka Modrzejowa - Kochanówka - Etap 1
XIV Rzeczniowski Rajd Rowerowy
75.000zł na realizację projektu partnerskiego w ramach Programu Lokalne Partnerstwa PAFW
Dożynki Województwa Mazowieckiego
Zaproszenie na XIV Rzeczniowski Rajd Rowerowy
Uroczystości pogrzebowe żołnierzy 12. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego poległych 9 września 1939 roku
XIX Dożynki Powiatowo - Gminne 2018
Radomskie Święto Chleba 2018
Informacja LGD
LGD "Krzemienny Krąg" ogłasza nabór wniosków
Obchody 74. rocznicy Bitwy pod Ciecierówką i poświęcenie krzyża karawakowego w Podkońcach
Konkurs na hasło promujące Gminę Rzeczniów
Festiwal w DECHĘ! Zabujaj się w Rzeczniowie 2018
Nagroda Wójta dla najlepszych uczniów
Dofinansowanie na remont Filii Bibliotecznej w Pasztowej Woli
Poświęcenie i uroczyste otwarcie inwestycji
Kolejne inwestycje w oświetleniu ulicznym
Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechowie
Kolejne inwestycje drogowe - Zawały
Zaproszenie na Jubileusz 90-lecia OSP Rzechów i Gminny Dzień Strażaka
Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Rzeczniów
List Prezesa KRUS
Trąba powietrzna w miejscowości Kaniosy
Projekt Partnerski PAFW w Gminie Rzeczniów
Remont Strażnic w Jelance i Płósach
Potańcówka WKT Rzeczniów
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy
Kostka brukowa na placu OSP Rzechów
Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE 2018
XIII Rzeczniowski Rajd Rowerowy
Krzemienny Krąg - Wyniki oceny wniosków
Wykład UTW - marzec
LGD Krzemienny Krąg ogłasza nabór wniosków
Eliminacje Gminne OTWP 2018
Radni i Sołtysi z wizytą w Sejmie
Mazowsze dla Syrii
Ferie z Ekonomią
Wykład UTW
Konkurs
Konkurs plastyczny
Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w Gminie Rzeczniów
Zakończenie oceny wniosków w LGD
Poświęcenie i uroczyste przekazanie autobusu dla ŚDS w Podkońcach
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca
Lampy uliczne w systemie OF-GRID
Kolejna potańcówka WKT Rzeczniów w Karnawale i kolejna świetna zabawa
Budowa i modernizacja strażnic OSP w Gminie Rzeczniów
Wykład UTW
Informacja Wójta Gminy o budowie dróg
List Prezesa KRUS
Aktywnie z rowerem w Gminie Rzeczniów
Jubilaci 2017
Radio Kielce o historii Rzeczniowa
XI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich
Konferencja podsumowująca Tydzień Zrównoważonego Transportu
Wykład
LGD Krzemienny Krąg ogłasza nabór wniosków
Nowoczesne oświetlenie w Gminie Rzeczniów
Remont Świetlicy Wiejskiej w Rzechowie
Spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe – 14.11.2017 r.
Seminarium FIO Mazowsze Lokalnie
I Forum Kultury Powiatu Lipskiego
Kolejne inwestycje drogowe w Gminie Rzeczniów
Rzeczniowski Włóczykij - Akademia Nordic Walking 2017
Kolejna "Potańcówka" za nami!
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dubrawa (Kalinów Mały)
74 rocznica Pacyfikacji wsi Zawały
Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2017/2018
Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze - Rzeczniów 2017
Jubileusz 150 - lecia Gminy Rzeczniów - relacja
XII Rzeczniowski Rajd Rowerowy
Msza Św. upamiętniająca walki 8-9 września 1939r.
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie
Jubileusz 150 - lecia Gminy Rzeczniów
XII Rzeczniowski Rajd Rowerowy
Radomskie Święto Chleba 2017
Ogłoszenie
Konkurs na Zdjęcie promujące Rzeczniowski Rajd Rowerowy